window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-6SBNT65P4G');
Nauka2022-03-06T15:11:56+01:00

Nauka iza slušnih implantata

Uvijek ima sjajnih vijesti o razvoju i istraživanjima u vezi sa kohlearnim implantatima: tehnološke inovacije, studije, naučna saznanja – pročitajte interesantne naučne članke i slušnim implantatima ovdje!

RONDO 3 – Audio procesor za kohlearni aparat

Audio procesor za kohlearni implantat RONDO 3 kombinuje jednostavnu bežičnu upotrebu jednodjelnog audio procesora sa baterijskim napajanjem i najsavremeniju obradu zvuka.

Sluh i socijalne vještine

Pored kognitivnih i emocionalnih problema, veliku ulogu u razvoju socijalinih vještina igra i sluh.

Go to Top