Lékařská vyšetření pro uživatele CI

Zlomené kosti, prasklé šlachy, kalcifikacetepen nebo podezření na nádor – existuje mnoho důvodů, proč chtějí lékaři získat vnitřní snímky orgánů svých pacientů. Uživatelé sluchových implantátů MED-EL jsou na to dobře připraveni.

lékařská vyšetření

Na rozdíl od běžného světla proniká rentgenové záření lidskou tkání a vrhá stíny na tkáně hustého typu. Po zachycení na filmovém pásu zobrazují stínový obraz struktury kosti. Tato metoda není obecně vhodná pro zobrazování měkkých tkání.

Klasická tomografie a CT

Pokud se při rentgenovém vyšetření zdroj záření a filmovací plocha během expozice přiblíží k sobě, zůstane ostrá pouze tenká zaostřená oblast. Vyšší a hlubší úrovně jsou rozmazány do šedého závoje a místo stínového obrazu vzniká jakýsi otisk razítka zkoumané úrovně. Tento obraz se označuje jako tomografický obraz. Relativně dlouhá doba záznamu u klasické metody způsobovala vysokou radiační zátěž.

Dnes lze během jediné expozice řízené počítačem vytvořit obrazy několika vrstev. Tloušťku každého řezu lze omezit na desetiny milimetru a celkovou expozici záření lze udržet na nízké úrovni. Počítačová tomografie CT zcela nahradila klasickou tomografii.

Alternativy k zobrazování orgánů

Při scintigrafii se do vyšetřovaného orgánu krátce zavedou radioaktivní látky. Pomocí rentgenových snímků nebo snímků z počítačové tomografie lze poté vyšetřit funkci tohoto orgánu. Speciálními formami scintigrafie jsou emisní počítačová tomografie (ECT) a pozitronová emisní tomografie (PET).

Sonografie využívá ultrazvuk, zvukové vlny o vysoké frekvenci 1 až 40 MHz. Lze ji použít k vyšetření orgánů obsahujících tekutiny. Tento pohodlný a bezpečný postup lze bez obav použít i v těhotenství. Snímky jsou méně přesné než u CT nebo MR. Plyny, např. v plicích nebo střevech, ruší ultrazvukové snímky, stejně jako kosti - tohoto efektu se někdy při zobrazování záměrně využívá.

Zobrazovací techniky využívající infračervené záření nebo měření elektrické impedance se používají jen zřídka. Běžnější jsou postupy, při nichž se do tělních otvorů zavádí malá kamera, aby se získal obraz vnitřku těla - jako při gastroskopii žaludku.

Implantáty a magnetická rezonance

Vysoké magnetické síly při magnetické rezonanci představují pro uživatele implantátů omezení. Rakouský výrobce MED-EL je průkopníkem ve výrobě sluchových implantátů schopných pracovat s magnetickou rezonancí.

U některých implantátů je třeba při vyšetření MR dodržovat zvláštní bezpečnostní opatření. Implantáty od některých výrobců vyžadují chirurgický zákrok před a po vyšetření. I přes dodržení všech předpisů byla u některých systémů hlášena více než padesátiprocentní míra komplikací - někdy dokonce vedoucí k explantaci CI.

Uživatelé sluchových implantátů MED-EL jsou však v bezpečí! S výjimkou v minulosti používaného středoušního implantátu VORP 502 jsou všechny sluchové implantáty MED-EL bezpečné na MR až do 1,5 Tesla a implantáty SYNCHRONY jsou dokonce bezpečné na MR až do 3,0 Tesla - umožňuje to unikátní konstrukce magnetu v systému SYNCHRONY.

Uživatelé implantátů MED-EL jen výjimečně hlásili nepříjemný pocit při MR a nezaznamenali žádné vážné komplikace způsobené MR.

V případě možného vyšetření na MR by měl být vyšetřující personál o implantátu informován při sjednávání termínu. Tak bude do termínu vyšetření dostatek času na případné dotazy na výrobce implantátu.

Implantáty a diagnostické zobrazování

Ultrazvukové ošetření v kraniální oblasti, jako je například ultrazvukové čištění zubů, se uživatelům sluchových implantátů nedoporučuje. Ultrazvukové vyšetření trupu a končetin je bezpečné.

CT tvoří téměř polovinu všech zobrazovacích vyšetření v Německu a tento podíl je pravděpodobně podobný i v Rakousku. CT lze naštěstí u implantátů provádět bez obav, stejně jako ostatní rentgenová vyšetření. Na mnoha implantačních klinikách se poloha implantátu dokonce běžně kontroluje rentgenem.

Počet MR vyšetření v mezinárodním měřítku stoupá a stále častěji se používají přístroje se silnějšími magnety. Lékaři proto nyní doporučují sluchové implantáty, které umožňují bezrizikové vyšetření 3T MR.