window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-ELFZ7CC1EV');
Život2022-03-30T15:51:22+02:00
život sa slušnim implantatom

Život sa slušnim implantatom

Značaj sluha, svakodnevni problemi koji dolaze sa gubitkom sluha, kao i iskustva korisnika slušnih implantata – saznajte više o životu sa slušnim implantatima ovdje!

Uspješni umetnički projekat za korisnike kohlearnih implantata

Otvoren poziv za prijavu za talentovane korisnike kohlearnih implantata!

Meningitis kao uzrok gubitka sluha

Oštećenje sluha kod Ermina Š. iz Tuzle nastalo je usljed posljedica bolesti meningitis, koju je preležao kada je imao samo dvije godine.

Kako je Lejla povratila svoj sluh

Kohlearni implantati kao rješenje za gubitak sluha Iako

Elin put ka boljem sluhu

Aktivnim radom do savršenog govora Djevojčica Ela ima

Rani tretman sluha kod djece rođene sa oštećenjem sluha

Patrik Beganović se prisjeća dijagnoze svoje ćerke Maje - teški gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, ova porodica je srećna što danas može čuti Majine prve riječi.

Go to Top