window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-6SBNT65P4G');
Život2022-03-30T15:51:22+02:00
život sa slušnim implantatom

Život sa slušnim implantatom

Značaj sluha, svakodnevni problemi koji dolaze sa gubitkom sluha, kao i iskustva korisnika slušnih implantata – saznajte više o životu sa slušnim implantatima ovdje!

Rani tretman sluha kod djece rođene sa oštećenjem sluha

Patrik Beganović se prisjeća dijagnoze svoje ćerke Maje - teški gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, ova porodica je srećna što danas može čuti Majine prve riječi.

Go to Top