GUBITAK SLUHA

Gubitak sluha kod djece

Gubitak sluha kod djece i beba je česta pojava koja se može javiti prelingvalno (pre razvoja govora) i postlingvalno (nakon što dijete progovori). Gubitak sluha se može uspješno liječiti pomoću modernih slušnih rješenja, ali je od ključnog značaja da se rani znaci gubitka sluha prepoznaju na vrijeme! Kada se ne liječi, gubitak sluha može uticati na razvoj jezika i razvoj dijeteta uopšte, kao i na mogućnosti za obrazovanje i kvalitet života djeteta. Saznajte više o značaju ranog vraćanja sluha i mogućnosti njege sluha kod djece sa oštećenjem sluha.

ZNACI GUBITKA SLUHA

Kako otkriti gubitak sluha kod djece

Znaci gubitka sluha su u većini slučajeva povezani sa prekretnicama u razvoju govora i jezika kod kod djece, koje bi oni trebalo da savladaju u određenom uzrastu. Ipak, postoje različiti činioci u ponašanju Vašeg djeteta koji mogu ukazati na probleme sa sluhom. U nekim slučajevima, kada dijete ima oštećenje sluha samo na jednoj strani, može biti još teže prepoznati ga. Molimo Vas da se obratite ljekaru ako primjetite neke od znakova gubitka sluha kod djece navedenih u nastavku. Imajte u vidu da ovo nije kompletna lista i ukoliko primjetite bilo kave druge znake koji bi moglu ukazati na probleme sa sluhom, zakažite termin kod ljekara što je prije moguće.

Znaci gubitka sluha kod beba

Znaci gubitka sluha kod djece

Gubitak sluha nije kraj – provjerite koja su moguća slušna rješenja!

Gubitak sluha kod djece i beba se liječi različitim slušnim rješenjima od slušnih aparata do slušnih implantata, u zavisnosti od stepena i tipa slušnog problema. Najbitnije je da se djetetovi problemi sa sluhom otkriju na vrijeme što će mu omogućiti da nastavi sa ormalnim razvojem jezika.

PREPORUČENI ČLANCI

Pročitajte inspirativne priče
o djeci sa slušnim implantatima!