The SONNET EAS është një proçesor tingulli i dizenjuar për Electric Acoustic Stimulation (EAS – Stimulimi Elektro-Akustik ), si për shembull, të përshtatet si me implantin koklear dhe teknologjinë e një pajisje dëgjimi. Mbledh tingujt dhe i dërgon ato tek sistemi si tingujt me frekuencë të ulët dhe ato me frekuencë të lartë.

  • Përshtatet ambientit ku ndodheni

  • Redukton zhurmat në mjedis

  • Ofron eksperiencë për një dëgjim natyral falë teknologjisë bashkëhore të tingullit të koduar

Gjithashtu, ky proçesor i audios vjen me shumë opsione moderne që sjell gëzim, si për shembull, opsione të trasmetimit pa kablor për të shijuar muzikën ose telefonatat me cilësi të lartë. Është e papërshkueshme nga uji, bateria zgjat shumë dhe vjen me shumë opsione moderne dizajni.

*Të gjitha produktet janë aktualisht të disponueshme në Austri. Për produktet e disponueshme në vendin tuaj, lutemi të kontaktoni distributorin tuaj lokal/na kontaktoni