Interaktivní muzeum o zvuku, sluchu a sluchových implantátech

Pokud se vydáte na prohlídku innsbruckého interaktivního centra AUDIOVERSUM, budete mít příležitost vychutnat si a zažít poslech zcela jiným způsobem. Naši sluchoví ambasadoři měli možnost navštívit centrum a užít si výstavy letos v září.

Audioversum

Muzeum AUDIOVERSUM v Innsbrucku je jedinečným místem, v němž se můžete setkat se světem zvuků zcela jinak, než je tomu v každodenním životě. Toto místo vám nabízí možnost vyzkoušet si různé hry, objevovat sluch a jeho roli v našem životě, stejně jako navštívit různé dočasné výstavy a získat další informace prostřednictvím audioprůvodců a podcastů.

Jedním z nejoblíbenějších exponátů návštěvníků je například „Binaurální hra“. Návštěvníkům je do sluchátek přehráván ptačí zpěv a musí určit, odkud zvuk vychází, a chytit imaginární ptáčky. Úkol není snadný, protože dovednost lokalizovat zvuk vyžaduje binaurální slyšení (oboustranný sluch) a také odpovídající kognitivní zkušenosti.

Vědecké centrum

Julia Sparber-Ablinger je manažerkou vědeckého centra AUDIOVERSUM: „Hlavní expozice je prezentována dětem přístupnou formou prostřednictvím zábavné skládačkové rallye, při níž děti používají pero Tiptoi. Model ucha v našem muzeu vysvětluje v krátkých videích Trude - klaunka AUDIOVERSA. Experimenty, které Trude vysvětluje, si děti mohou vyzkoušet i naživo!“

Kromě obměňujících se speciálních výstav je hlavní expozice pravidelně doplňována o nové exponáty. Nyní je zde například nově navržená časová osa s dotykovou obrazovkou, která vypráví o milnících ve vývoji sluchové techniky a vědeckého poznání.

Pro děti nabízí AUDIOVERSUM svým vzdělávacím konceptem kromě interaktivních exponátů řadu dalších aktivit. Patří mezi ně aktivity od klasických školních prohlídek a různých nabídek workshopů až po hádanky vhodné pro daný věk a Tiptoi rallye. V muzeu je také možné oslavit narozeniny. Science Café poskytuje učitelům hluboký vhled do vzdělávacích konceptů muzea a důležité podněty pro každodenní život školy.

Muzea jako vzdělávací instituce

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) definuje poslání muzea takto: „Získává, uchovává, zkoumá, prezentuje a zprostředkovává hmotné i nehmotné dědictví lidstva a jeho prostředí za účelem studia, vzdělávání a potěšení.“ Je tedy důležité, vše srozumitelně komunikovat, neboť právě to znamená vzdělávání v širším slova smyslu.

AUDIOVERSUM naplňuje tyto požadavky několika způsoby. Návštěvníci si mohou hravou a zábavnou formou vyzkoušet a zažít jednotlivé funkce sluchu. Informační panely, exponáty a videoklipy poskytují informace o sluchu, nedoslýchavosti a sluchadlech. Cílem speciálních výstav je zasadit schopnost slyšet do kontextu lidského života a dát ji do souvislosti s dalšími smyslovými vjemy, kognitivními výkony a naší kulturní společností obecně.

Návštěva muzea

Pokud tedy navštívíte Innsbruck, nezapomeňte si do svého seznamu zapsat také návštěvu muzea AUDIOVERSUM. Naši sluchoví ambasadoři z České republiky a Slovenska měli letos v září možnost prohlédnout si bohatý program centra.

Petra, otce dvouletého uživatele kochleárního implantátu, nabídka muzea zaujala. Dodává, že byl rád, že měl možnost navštívit toto muzeum společně se svou rodinou a podrobněji poznat nejen svět sluchu, ale také sluchových implantátů. Díky tomu lépe pochopili jejich vývoj až do dnešní podoby. Stejný dojem sdílela i Lenka Chmelová, maminka tříleté dcery Evelyn, která byla oboustranně implantovaná v jednom roce. Byla vděčná, že měla možnost přijet a poznat svět sluchu z úplně jiné perspektivy a dozvědět se spolu se svou dcerou mnoho různých aspektů o sluchu a slyšení.


AUDIOVERSUM ScienceCenter

Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck

Otevřeno od úterý do neděle, 10:00 - 17:00, včetně svátků

Telefonní číslo: +43 (0)5 7788 99

e-mail: office@audioversum.at

Nejnovější informace: www.audioversum.at

Informace a rozhovory s odborníky: www.audioversum.at/blog

Podcasty: www.audioversum.at/podcast