Život

 • Jednostranne nepočujúci profesor dohliada na ďalší vývoj sluchových systémov Kým univerzitný profesor Dr.

  Read article
  Categories: Život|
 • Philipp už takmer šesť rokov používa v ľavom uchu implantát BONEBRIDGE na princípe kostného vedenia. V súčasnosti dokonca využíva princíp kostného vedenia na hudbu v zdravom uchu.

  Read article
  Categories: Život|
 • Mentálny tréning po zdravotných problémoch nielenže pomohol Mag. Petrovi Kmetykovi vrátiť sa na vrchol v cyklistike, ale zároveň mu aj pomohol lepšie sa vysporiadať s problémami so sluchom a naučiť sa žiť so svojím BONEBRIDGE implantátom.

  Read article
  Categories: Život|
 • Patrick Beganovic spomína na moment stanovenia diagnózy jeho dcéry - hluchota. Vďaka kochleárnej implantácii v Univerzitnej nemocnici v Linzi sa teraz rodina teší z Majiných prvých slov.

  Read article
  Categories: Život|
 • 7-ročný Jakob Ratz je nadšeným športovcom, ktorý tiež rád chodí do školy. Jeho BONEBRIDGE zabezpečuje, že sa môže plne zapájať v oboch prostrediach.

  Read article
  Categories: Život|
 • Zdravotná sestra Alley Mason z USA pracuje na oddelení intenzívnej starostlivosti v Texase a používa kochleárny implantát.

  Read article
  Categories: Život|
 • Krátka biografia Waltera Auera, sólového flautistu vo Viedenskej filharmónii.

  Read article
  Categories: Život|
 • Trinásťročný Valentin z Rakúska počul sedem rokov len na jedno ucho. Aj napriek tomu, že sa o jeho strate sluchu dlho nevedelo, ...

  Read article
  Categories: Život|