Form successfully submitted

Explore the world of hearing implants!

 • Výsledky sluchových implantátov a konvenčných načúvacích prístrojov sa neustále zlepšujú a hranice použitia týchto rôznych systémov sa neustále posúvajú.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Jednostranne nepočujúci profesor dohliada na ďalší vývoj sluchových systémov Kým univerzitný profesor Dr.

  Read article
  Categories: Život|
 • Porucha sluchu môže mať trvalý dopad na kvalitu života a dokonca môže byť spúšťačom depresie. Vhodné načúvacie prístroje alebo sluchové implantáty môžu pomôcť a zabrániť tomu. Nedávna britská štúdia dokonca prezentuje aj predtým neznámu ekonomickú súvislosť.

  Read article
  Categories: Zdravie|
 • Informácie o najnovších možnostiach liečby, prehľad najnovších produktov a správy používateľov vrátane výmeny osobných

  Read article
  Categories: Veda|
 • Posledný deň rakúskeho kongresu ORL, v septembri 2021 v Innsbrucku, sa pozornosť sústredila na strednodobú a vzdialenú budúcnosť rehabilitácie sluchu.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Philipp už takmer šesť rokov používa v ľavom uchu implantát BONEBRIDGE na princípe kostného vedenia. V súčasnosti dokonca využíva princíp kostného vedenia na hudbu v zdravom uchu.

  Read article
  Categories: Život|
 • Mentálny tréning po zdravotných problémoch nielenže pomohol Mag. Petrovi Kmetykovi vrátiť sa na vrchol v cyklistike, ale zároveň mu aj pomohol lepšie sa vysporiadať s problémami so sluchom a naučiť sa žiť so svojím BONEBRIDGE implantátom.

  Read article
  Categories: Život|
 • Patrick Beganovic spomína na moment stanovenia diagnózy jeho dcéry - hluchota. Vďaka kochleárnej implantácii v Univerzitnej nemocnici v Linzi sa teraz rodina teší z Majiných prvých slov.

  Read article
  Categories: Život|
 • Čítanie a písanie sú ústrednými bodmi na základnej škole a základom pre ďalšie vzdelávanie.

  Read article
  Categories: Veda|
 • Prvá roboticky asistovaná kochleárna implantácia na nemecky hovoriacom území sa uskutočnila v septembri vo Viedni.

  Read article
  Categories: Veda|