Život

 • Sedmiletý Jakob Ratz je nadšený sportovec, který také rád chodí do školy. Jeho BONEBRIDGE mu zajišťuje, že se může v obou situacích plně zapojit.

  Read article
  Categories: Život|
 • Proč je čtení pro děti se sluchovými implantáty důležité. Osvojení si psaného jazyka otevírá postiženým dětem cestu ke čtení.

  Read article
  Categories: Život|
 • Amatérský hudebník Walter Widler (uživatel KI) a jeho celoživotní vášeň pro hudbu.

  Read article
  Categories: Život|
 • Mnoho historických osobností mělo sluchové postižení.

  Read article
  Categories: Život|
 • Sabine Weinberger-Pramendorfer je se svým kochleárním implantátem nesmírně spokojená a chce zájemce povzbudit, aby do toho šli.

  Read article
  Categories: Život|
 • Mnoho lidí se sluchovým postižením používá ke komunikaci čtení rtů – povinné ústní a nosní roušky jsou pak překážkou.

  Read article
  Categories: Život|
 • Americká zdravotní sestra Alley Mason pracuje na oddělení intenzivní péče na klinice v Texasu a je uživatelkou kochleárního implantátu.

  Read article
  Categories: Život|