Zdravotná sestra Alley Masonová z USA pracuje na oddelení intenzívnej starostlivosti v Texase a používa kochleárny implantát. Na svojom vlastnom kanáli na YouTube hovorí o konkrétnych prekážkach, ktoré musí prekonávať, a o tom, ako vyzerá jej pracovný deň.

Alley Masonová ohluchla v dôsledku bakteriálnej meningitídy, keď mala tri roky. Vďaka kochleárnemu implantátu v pravom uchu počuje aspoň na jednu stranu. Sluchové postihnutie jej však nezabránilo v tom, aby sa stala zdravotnou sestrou.

„Keď som začala chodiť na zdravotnú školu, prvý problém, s ktorým som sa stretla, bolo používanie stetoskopu s kochleárnym implantátom.“ Slúchadlá bežných stetoskopov sa vkladajú priamo do vonkajšieho zvukovodu, čo je pre používateľov kochleárnych implantátov tak nepraktické ako nosenie slúchadiel na počúvanie hudby. „Spanikárila som a nevedela som, čo budem robiť. Potom som však našla stetoskop, ku ktorému sa dali pripojiť akékoľvek slúchadlá.“ Ide o stetoskop s veľkými slúchadlami, ktoré sa dajú pohodlne nasadiť na procesor. Ďalšou možnosťou je pripojiť výstup slúchadiel k DAI, priamemu zvukovému vstupu kochleárneho implantátu, pomocou bežného audio kábla.

Alley používa kochleárny implantát MED-EL s procesorom SONNET a zariadením MED-EL AudioLink, kam zapája výstup stetoskopu. „AudioLink sa potom prostredníctvom Bluetooth spojí s kochleárnym implantátom.“ AudioLink potom necháva zapnutý v pohotovostnom režime počas celej pracovnej zmeny. „Ak potom stetoskop zapnem, môžem ho použiť do troch sekúnd. Približne tak dlho trvá, kým niekto vytiahne stetoskop a nasadí si ho na uši.“

Každodenný život na klinike s kochleárnym implantátom

Mladá Texasanka skončila štúdium minulý rok v decembri a na jednotke intenzívnej starostlivosti začala pracovať na začiatku roka 2020. Pracuje na nočnej zmene od siedmej večera do siedmej rána. „Vstávam medzi 14:30 a 15:30. Keď spím, implantát mám vypnutý, takže som počas spánku úplne hluchá. Na prebudenie používam vibračný budík na hodinkách. Môj asistenčný pes Saki je veľkou pomocou, keď náhodou zaspím.“

„Normálne chodím do práce okolo šiestej,“ hovorí Alley. 24-hodinová výdrž batérie RONDO 3 by znamenala, že by som mohla počuť aj po celú dobu mojej 13-hodinovej pracovnej zmeny. Alley však počuje pomocou systému SONNET, a preto sa spolieha na jednorazové batérie: „Vždy mám pri sebe najmenej dve sady náhradných batérií do implantátu – jednu vo vrecku pracovných nohavíc a druhú v taške. Keď mám službu, bez sluchu neviem fungovať ani chvíľu. Som zodpovedná za pohodu mojich pacientov a ich životy, takže bez batérií sa nezaobídem.“

„Na začiatku každej zmeny na jednotke intenzívnej starostlivosti sa pomocou stetoskopu pacientovi kontroluje srdce, pľúca a brucho. Každý pacient je tak skontrolovaný každých dvanásť hodín. Tento špeciálny stetoskop je jediná pomôcka, ktorú v súčasnosti používam pravidelne. MED-ELAudioLink má tiež funkciu, vďaka ktorej ho môžete používať ako mikrofón. Ak napríklad niečo preberám s inou sestrou a v pozadí je hluk, čo sa na jednotke intenzívnej starostlivosti stáva celkom často, podám jejAudioLink. Ona potom hovorí priamo do zariadenia MED-EL AudioLink, čiže priamo do môjho kochleárneho implantátu.“

Zabezpečená komunikácia v uzavretej slučke

„Na jednotke intenzívnej starostlivosti sa staráme o vážne chorých pacientov. Často ich len udržiavame pri živote. To znamená, že často dostávam dôležité informácie a musím sa ubezpečiť, že som všetko počula správne.“ Kochleárny implantát síce hluchým ušiam umožňuje počuť, no nedokáže úplne nahradiť prirodzene zdravý sluch. Sluch v oboch ušiach je dôležitý pre dobré porozumenie reči. Takzvaná komunikácia v uzavretej slučke pomáha nielen tejto 22-ročnej sestričke s kochleárnym implantátom vyhnúť sa nedorozumeniam pri získavaní dôležitých informácií alebo pokynov od lekára.

„Ak má napríklad pacient veľmi slabý pulz a lekár mi hovorí: ‚Dajte mu 0,5 miligramu atropínu,‘ v rámci uzavretej slučky lekárovi odpovedám: ‚Dávam mu 0,5 miligramu atropínu,‘ ešte predtým než to urobím. Keby som doktorovi nerozumela správne, mohol by ma včas zastaviť a opraviť.“ Na jednotke intenzívnej starostlivosti môžu mať nedorozumenia veľmi vážne následky: „Preto všetci na mojom oddelení komunikujú v uzavretej slučke. Je to pre mňa obzvlášť užitočné a dodáva mi to istotu, že som všetkých správne pochopila.“

„Keďže sme uprostred pandémie COVID-19, v mojej nemocnici platí pravidlo, že každý musí nosiť rúško.“ Rovnako ako mnoho ľudí so sluchovým postihnutím, aj Alley si pri komunikácii úplne intuitívne pomáha odzeraním z pier. „To teraz však nie je možné, a preto sa mi ťažšie rozumie ľuďom, ktorí na mňa hovoria spoza rúšok.“ Pravidelné prestávky v počúvaní a bezpečnosť komunikácie v uzavretej slučke sú v súčasnej dobe na jednotke intenzívnej starostlivosti dôležité nielen pre ňu, ale aj pre jej kolegov s normálnym sluchom.

„Prestávky v počúvaní pomáhajú lepšie rozumieť“

„Ako zdravotná sestra na jednotke intenzívnej starostlivosti musím vždy pozorne počúvať, či už pri spolupráci s kolegami alebo pri počúvaní prístrojov, ktorých alarmy mi zvyčajne oznamujú, že niečo nie je v poriadku.“ Na jednotke intenzívnej starostlivosti je však dôležitá aj koncentrácia. „Vždy musím myslieť dopredu a každú chvíľu očakávať problém. Ak srdcová frekvencia klesne alebo sa mu zvýši alebo zníži krvný tlak.“

Prestávky sú obzvlášť dôležité v práci, ktorá si vyžaduje toľko sústredenia. Každá sestra na jej oddelení má každý deň neprerušovanú 30-minútovú prestávku, ktorú používateľ kochleárneho implantátu berie ako prestávku v počúvaní: „Moju 30-minútovú obednú prestávku trávim sama. S ľuďmi sa počas nej bavím len zriedka. Tento čas využívam na opätovné dobitie mozgu.“ Počas tejto doby je k dispozícii len pre prípad núdze prostredníctvom pagera.

Alley si myslí, že takáto prestávka v posluchu je dobrá pre každého, kto má problémy so sluchom: „Je to veľmi dôležité, pretože nás ako ľudí so sluchovým postihnutím stojí trikrát viac úsilia správne interpretovať, čo nám druhí hovoria. Vďaka takejto prestávke v počúvaní skutočne ostatným lepšie rozumieť po zvyšok dňa.“

Akustické indikácie namiesto smerového počúvania

„Jedným z problémov, ktorým ako zdravotná sestra čelím, je to, že neviem, z ktorého smeru zvuk prichádza.“ Schopnosť lokalizovať zvuky sa rozvíja v ranom veku spolu s vývojom reči a vyžaduje obojstranné počutie. Aj keď je táto Američanka hluchá na obidve uši, implantát ma voperovaný len na jednej strane. „Je pre mňa veľmi užitočné, že všetky zvukové upozornenia v nemocnici majú zodpovedajúci svetelný signál. Ak dýchací prístroj pípne, rozsvieti sa aj displej ventilátora. Ak pípne infúzna pumpa, rozsvieti sa jej displej.“

„Počuť rozdiel medzi výškami tónov a rozoznať, aký alarm sa spustil, mi nerobí žiadny problém. Ak teda počujem dychový alarm, viem, že je to z dýchacieho prístroja. Nie som si však istá, či alarm prichádza z dýchacieho prístroja z izby môjho pacienta alebo z inej izby. Stačí mi však len nahliadnuť do izby pacienta a vidím, čo sa rozsvietilo.“

Problémy so sluchom nie sú výhovorka

Nepočujúci a nedoslýchavý ľudia sa často sťažujú, že sa kvôli všadeprítomným rúškam cítia izolovaní. Alley však chápe, prečo to tak je. „Aj keď sa kolegovia na mojom oddelení len rozprávajú, stále majú nasadené rúška. Ak sa rozprávajú viacerí ľudia, je pre mňa ťažké rozumieť im,“ popisuje a dodáva, že má často pocit, že je v rozhovore outsiderom. Keďže je v tejto profesii nováčik, snaží sa budovať vzťahy s kolegami. „Rúška to však sťažujú. Nepoužívam to, samozrejme, ako výhovorku. Nachádzam nové spôsoby, ako s ľuďmi nadviazať kontakt. Chápem však, prečo sa niektorí ľudia s poruchami sluchu teraz cítia izolovane. Mám veľké šťastie, že v takejto dobe mám kochleárny implantát!“

„Ako zdravotná sestra s kochleárnym implantátom nenarážam len na prekážky, ktoré musím prekonávať, ale všimla som si aj niečo naozaj skvelé!“ Sestra Alley rozpráva o pacientoch na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorí musia čeliť veľkým životným zmenám – po cievnej mozgovej príhode alebo po niekoľkých ošetreniach, keď náhle čelia vážnym problémom s rečou, sluchom alebo zrakom. „V práci nosím vypnuté vlasy, aby ľudia jasne videli, že mám implantát. Pacienti ho vidia, takže ak mám ja problém so sluchom a oni majú problém s rečou, sluchom alebo zrakom, spojí nás to a môžem s nimi nadviazať bližší kontakt.“

Alley Masonová rozpráva o živote a skúsenostiach zdravotnej sestry v intenzívnej starostlivosti na
https://www.youtube.com/c/NurseAlley
https://nursealley.com/
https://www.facebook.com/alley.mason