Form successfully submitted

Explore the world of hearing implants!

 • Profesor koji je jednostrano ogluveo posvetio se daljem razvoju slušnih sistema. Dok je

  Read article
  Categories: Život|
 • Prvo podešavanje kohlearnog implantata Ugradnja kohlearnog implantata rešenje je za mnoge vrste težih

  Read article
  Categories: Zdravlje|
 • Gubitak sluha može da ostavi trajni efekat na kvalitet života i može dovesti i do depresije. Adekvatni slušni aparati ili slušni implantati mogu pomoći da se ovo spreči. Novija studija iz Velike Britanije ukazala je čak i na neke do skoro nepoznate ekonomske korelacije.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Preko 30 godina, MED-EL je internacionalno poznati primer sinteze između istraživanja i razvoja u oblasti medicinske tehnologije. Nova zbirka donovi zanimljivi pregled najbitnijih oblasti istraživanja koje sprovodi MED-EL, proizvođač slušnih implantata iz Austrije.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Patrik Beganović se priseća dijagnoze svoje ćerke Maje - potpuni gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, porodica se sada raduje Majinim prvim rečima.

  Read article
  Categories: Zdravlje|
 • Dr. Ruth Zöhrer studirala je medicinu i ima PhD iz biologije. Danas je uključena u studije koje mere, između ostalog, kako sluh kod korisnika kohlearnih implantata utiče na njihov kvalitet života.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Obična prehlada može uticati na sluh kod ljudi koji nemaju slušnih problema, kao i kod korisnika slušnih implantata. Ako se bol u uhu pojavi tokom prehlade, obavezno se obratite lekaru!

  Read article
  Categories: Zdravlje|
 • Funkcionalnost i atraktivni dizajn vidljivih delova kohlearnih implanata doprinosi prihvatanju slušnih implantata, i tako čini život korisnika jednostavnijim a odluku kandidata za kohlearnu implantaciju lakšom.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Prva kohlearna implantacija uz asistenciju robota na nemačkom govornom području desila se ovog septembra u Beču.

  Read article
  Categories: Nauka|
 • Austrijska kompanija MED-EL ponosno predstavlja mnoštvo inovacija kod slušnih implantata kao i njihove prednosti za korisnike.

  Read article
  Categories: Nauka|