Prečo je bezpečnosť MRI dôležitá

Magnetická rezonancia je veľmi bežný lekársky zákrok z otologických aj neotologických dôvodov. Preto je dôležité aby sluchové implantáty nepredstavovali pre užívateľov riziko, či bolesť.

V tomto podcaste sa Dr. Ingo Todt a Dr. Martin Zimmerling rozprávajú s Manfredom Pieberom o vlastnostiach implantátov MED-EL, ktoré znižujú alebo eliminujú komplikácie - ako napríklad dislokáciu magnetu – počas vyšetrenia MRI. Vypočujte si viac o voľne rotujúcich, robustných, diametrálne bipolárnych magnetoch.

Odkazy na literatúru:

MRI Observation After Intralabyrinthine and Vestibular Schwannoma Resection and Cochlear Implantation (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32903399/)

Quality Control after Intracochlear Intralabyrinthine Schwannoma Resection and Cochlear Implantation (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34573240/)

Prevalence and complications of MRI scans of cochlear implant patients: English version (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26886493/)

Cochlear implants and 1.5 T MRI scans: the effect of diametrically bipolar magnets and screw fixation on pain (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29402322/)

Pain Free 3 T MRI Scans in Cochlear Implantees (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28938274/)

Comparison of Cochlear Implant Magnets and Their MRI Artifact Size (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32420348/)

MRI Artifacts and Cochlear Implant Positioning at 3 T In Vivo (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25634466/)

Prospective Evaluation of 3 T MRI Effect on Residual Hearing Function of Cochlea Implantees (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36291339/)