Veza između obostranog slušanja i muzike

Uvid u to kako se binauralno slušanje i muzika dopunjavaju i  dovode do boljeg razumevanja govora, kao i zašto je bolje slušati sa dva nego s jednim uhom.

Dva je bolje od jedan! Ovaj slogan je zaista tačan za slušanje. Oni koji slušaju samo jednim uhom uvek moraju da se prilagođavaju, nebitno da li u potpunosti ne čuju na jedno uvo ili koriste samo jedan slušni implant. "Uvek sam morala da budem okrenuta uvom kojim mogu da čujem ka mom partneru u razgovoru", seća se Austrijanka Tanja vremena pre nego što je dobila kohlearni implant (CI) u svom desnom uhu.

To što uvek morate da se pozicionirate tako da neko priča baš u Vaše čujuće uvo samo je jedan od izazova sa kojim se jednostrano gluvi sreću. Direkciono slušanje, lociranje odakle zvuk tačno dolazi kao i razumevanje govora u glasnim situacijama, mogu jedino da se ostvare sa oba uha,

Slušanje muzike: za dušu i za uši

Muzika, koja igra veoma važnu ulogu i za naše emotivno zdravlje, zvuči bogatije, punije i dinamičnije sa dva uva. Brojne studije su dokazale da muzika ne samo što nam hrani dušu, već ima i mnogo pozitivnih efekata na samu sposobnost sluha.

Ovo je takođe odnosi i na korisnike slušnih implanata. Rehabilitacioni programi koji se fokusiraju na muziku takođe podstiču i bolje razumevanje govora u bučnim situacijama.

Korisnici koji se bave muzikom imaju još više prednosti. Mnogo njih uzima svoj instrument u ruke ponovo nakon implantacije. Hajnc, koji svira Štajersku harmoniku je jedan od njih. Pre nekoliko meseci, on je dobio kohlearni implant u desnom uhu. Neposredno nakon implantacije uzeo je instrument u ruke ponovo... i bio je jako razočaran. Zvučalo je užasno. Nakon što se oporavio od šoka, rešio je da promeni situaciju. Uporno je vežbao - sam kod kuće, na rehabilitaciji na ORL klinici i tokom tronedeljnog rehabilitacionog boravka u Nemačkoj. Njegova upornost je nagrađena i Hajnc sada uživa u bogatom i punom zvuku svoje voljene harmonike, baš kao i pre.

Pored specijalne muzičke rehabilitacije, savršena kompatibilost između slušnog pomagala i CI audio procesora je veoma bitna. Moraju da se uklope jedan sa drugim.

Hajnc naglašava kako binauralno slušanje pomaže doživaljaju muzike. "Sa slušnim pomagalom zvuči solidno, ali sa dodatnim kohlearnim implantom se uvek naježim,", entuzijastično dodaje muzičar amater. Studije podržavaju njegovu izjavu, koja se takođe odnosi i na ljude sa potpunim gubitkom sluha koji koriste kohlearne implante na oba uha.

bimodalno slušanje i muzika: Bimodalni CI koristik Hajnc sa svojom Štajerskom harmonikom

Bimodalni CI korisnik Hajnc i njegova najveća strast, Štajerska harmonika

Glas - instrument koji živi u nama

Nikada niste svirali muzički instrument? Nema problema! Jedan instrument već živi unutar Vas - Vaš glas. Pevanje je zabavno i korisno i za odrasle i za decu sa slušnim implantima. Treniranje glasa pojačava i jačinu Vašeg glasa pri normalnom govoru. Artikulacija, jačina, intonacija i modulaija glasa se poboljšavaju. Ljudi koji redovno pevaju bolje kontrolišu svoj glas. Pevanje uči decu novim rečima i poboljšava njihov govor na zabavan način.

Slogan "dva je bolje nego jedan" važi takođe i za pevanje. Jedno uvo ne može da obezbedi direkciono slušanje. Pevači u horu ili u pratnji muzičkog instrumenta propuštaju fine muzičke detalje. To se odmah odražava na intonaciju, visinu i ritam. Ni najbolji muzički komad ništa ne znači, ako pevač ispadne iz ritme i intonacije i ne zna kako ponovo da se priključi.

Zajedno je bolje nego sam - binauralno slušanje i muzika

Hor pruža mnogo više prednosti od samog slušanja. Članovi hora upoznaju druge ljude koji takođe vole da pevaju, razmenjuju mišljenja i komuniciraju. Ovo otvara vrata za aktivan društveni (horski) život. "Međusobno slušanje" bi trebalo da bude moto svakog člana hora. Ono rezultira najlepšim zvukom koje hor može da postigne. Međusobno slušanje takođe trenira i slušanje finih muzičkih detalja. U horu, pevači moraju da čuju različite grupe glasova, što je zahtevan zadatak za prostorno slušanje i razumevanje govora u buci.

Muzikolog Johana Bojer, korisnik kohlearnog implanta sa jednostranom gluvoćom preporučuje: "Najslabija karika u procesu slušanja trebalo bi da doprinese više celokupnom kvalitetu zvuka i zato treba da dobije posebnu pažnju." One preporučuje muzički trening samo za uvo sa kohlearnim implantom, bez korišćenja drugog uveta koje dobro čuje. Ovo može da se radi sa pomoćnim uređajima kao što je AudioLink i slušanjem muzike direktno preko audio procesora.

Zaintersovani za pevanje u grupi? Niste sigurni da li ste dovoljno dobri da se pridružite lokalnom horu? Radionica pevanja za korisnike slušnih implanata bi možda bila dobra alternativa: stvarajte muziku, pevajte zajedno, trenirajte svoj glas, razmenjujte iskustva, skupljajte savete i trikove od eksperata - sve to ćete dobiti pored dobre zabave i dugoročnog napretka za svog sluh!

Motivisani strašću

Neće svi korisnici kohlearnih implanata biti u mogućnosti da u potpunosti (ponovo) uživaju u muzici. Jednima fali motivacija, a drugima podrška. Iako je istraživanje dokazalo da muzički trening pospešuje uspeh slušanja sa implantom, individualne razlike među korisnicima su značajne. Oni koji smatraju muziku bitnim delom svog života, koji strastveno slušaju ili sviraju, takođe su i mnogo bolji kandidati da tokom vremena postignu bolje rezultate.

Ipak, potrebno je dosta treninga i vremena za korisnike implanata dok dostignu isti zvuk muzike kao i pre gubitka sluha. Budite strpljivi i posvetite dosta vremena. Neuroplasticitet mozga će Vam u tome pomoći. I uspeh neće izostati.