Moderno rešenje za tinitus

2022-03-01T15:29:49+01:00

Saznajte više o tome kako kohlearni implanti mogu da pomognu kod upornog šuma u uhu (tinitus) kod jednostranog gubitka sluha.