window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-04W2DWD4NH');

pouzdanost slušnih implanata

Slušni implantati – made in Austria

2022-06-03T10:00:46+02:00

Preko 30 godina, MED-EL je internacionalno poznati primer sinteze između istraživanja i razvoja u oblasti medicinske tehnologije. Nova zbirka donovi zanimljivi pregled najbitnijih oblasti istraživanja koje sprovodi MED-EL, proizvođač slušnih implantata iz Austrije.

Slušni implantati – made in Austria2022-06-03T10:00:46+02:00

MR sa slušnim implantima

2021-08-30T14:19:49+02:00

Svaki korisnik slušnih implanata trebalo bi da informiše medicinski tim pre MR pregleda o tipu implanta koji ima, pošto to ostavlja dovoljno vremena za pravilnu pripremu.

MR sa slušnim implantima2021-08-30T14:19:49+02:00

Razvoj kohlearnih implanata

2021-10-05T10:26:17+02:00

Danas donosimo intervju iz srca proizvodnje kohlearnih implanata: iz odeljenja za Razvoj implanata. Eksperti objašnjavaju kako se kohlearni implanti dalje razvijaju.

Razvoj kohlearnih implanata2021-10-05T10:26:17+02:00

Budućnost kohlearnih implanata

2021-09-30T11:07:56+02:00

Proizvođači kohlearnih implanata najavili su mnoge inovacije za sledećih par godina. Sa druge strane, zahtevi korisnika su skromni: audio dodaci jednostavni za korišćenje i više fokusa na muzici.

Budućnost kohlearnih implanata2021-09-30T11:07:56+02:00
Go to Top