window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-04W2DWD4NH');

Muzika i CI

Budućnost kohlearnih implanata

2021-09-30T11:07:56+02:00

Proizvođači kohlearnih implanata najavili su mnoge inovacije za sledećih par godina. Sa druge strane, zahtevi korisnika su skromni: audio dodaci jednostavni za korišćenje i više fokusa na muzici.

Budućnost kohlearnih implanata2021-09-30T11:07:56+02:00
Go to Top