Zaštita podataka

Informacije o obradi podataka prema članu 13 i 14 Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Mi brinemo o zaštiti Vaših ličnih podataka i Vaše privatnosti. Iz tog razloga ćemo Vam u nastavku objasniti naš način obrade Vaših ličnih podataka, posebno o tome s kojim ciljem obrađujemo Vaše lične podatke i o Vašim pravima i zahtevima za zaštitu podataka. Kada naknadno budemo govorili o podacima, to se odnosi na Vaše lične podatke. To su sve informacije koje Vas identifikuju kao osobu, direktno ili indirektno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće informacije.

Ko je odgovoran za obradu podataka?

Udruženje „Cochlea Implantat Austria“

ZVR: 273.242.488

Adresa: Fürstengasse 1, 1090 Wien

Kontakt direktor udruženja:

Karl-Heinz Fuchs

0664-607052353

E-Mail: cia@ci-a.at

Kontakt predsednik i osnivač udruženja:

Johann Horak

0664-607052354

E-Mail: cia.office@ci-a.at

Nije imenovano slušbeno lice za zaštitu podataka, jer to nije propisano zakonom.

Opšte informacije

Zaštita i bezbednost Vaših ličnih podataka su nam jako važni. Stoga ova veb stranica čuva i obrađuje podatke isključivo u skladu sa austrijskom i evropskom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Vi kao korisnik saglasni ste sa obradom podataka u skkladu sa ovom izjavom o zaštiti podataka. Trenutna verzija GDPR-a može se naći ovde (na engleskom) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN

Ova izjava o zaštiti podataka odnosi se samo na ovu veb stranicu. Ako ste prosleđeni na druge sajtove putem veza (linkova) na našim stranicama, pronađite informacije direktno na prosleđenoj veb lokaciji o njihovom načinu postupanja sa Vašim podacima. Vaše lične podatke (npr. ime, adresa e-pošte, broj telefona) obrađujemo samo u skladu sa austrijskim zakonom o zaštiti podataka i članom 6 (1) lit. a) Uredbe o zaštiti podataka EU (GDPR). Sledeći delovi izjave obaveštavaju Vas o vrsti, obimu i svrsi prikupljanja, obrade i korišćenja ličnih podataka.

Korišćenje ove veb stranice generalno je moguće bez davanja ličnih podataka. Ukoliko se lični podaci (na primer ime ili e-mail adresa) prikupljaju na našim stranicama, to se uvek radi, dok god je to moguće, na dobrovoljnoj bazi. Što se tiče prenosa podataka trećim licima, ističemo da se takav prenos vrši samo prema važećem pravnom osnovu i u unapred određene svrhe, a to je davanje odgovora na Vaše pitanje i pomoć u pronalaženju rešenja za Vaš problem.

Ističemo da prenos podataka preko Interneta (npr. pri komunikaciji putem e-pošte ili preko nešifrovanih veb lokacija) može imati bezbednosne propuste. Stoga potpuna zaštita podataka od pristupa trećih lica nije moguća.

Prava subjekta zaštite podataka

Prema Opštoj uredbi EU o zaštiti podataka, imate široka prava kao subjekt zaštite podataka. Ova prava prvenstveno imaju za cilj da obezbede veću transparentnost u vezi sa Vašim podacima. Vaša prava kao subjekta zaštite podataka su pravo na informacije o Vašim ličnim podacima, na ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prigovor na obradu (direktan marketing) kao i na prenosivost podataka (samo u slučaju ugovornog odnosa ili saglasnosti) i opoziv saglasnosti u bilo kom trenutku.

Kao subjekat GDPR-a, imate sledeća prava:

 • Pravo pristupa – čl. 15 GDPR:
  Pravo na dobijanje potvrde o tome da li se Vaši lični podaci obrađuju ili ne, i, kada je to slučaj, pristup ličnim podacima;
 • Pravo na ispravku– čl. 16 GDPR:
  Pravo da bez nepotrebnog odlaganja dobijete ispravku netačnih ličnih podataka;
 • Pravo na brisanje („pravo da budete zaboravljeni“)– čl. 17 GDPR:
  Pravo da se Vaši lični podaci bez nepotrebnog odlaganja obrišu;
 • Pravo na ograničenje obrade – čl. 18 GDPR:
  Pravo na ograničenje obrade Vaših ličnih podataka;
 • Pravo na prenosivost podataka – čl. 20 GDPR:
  Pravo na dobijanje Vaših ličnih podataka koje ste nam dostavili, u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitkom formatu i pravo da nesmetano prenesete te podatke drugom kontroloru;
 • Pravo na prigovor – čl. 21 GDPR:
  Pravo na prigovor u bilo kom trenutku iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju I na obradu Vaših ličnih podataka, na osnovu čl. 6 (1) lit. e) ili f) GDPR.

Iako ćemo nastojati da odgovorimo na sva pitanja ili nedoumice koje imate, ako smatrate da obrada Vaših podataka krši Uredbu o zaštiti podataka ili ako su vaše tvrdnje o zaštiti podataka na neki drugi način prekršene, možete se žaliti nadzornom organu. U Austriji je odgovoran sledeći organ za zaštitu podataka:

Austrian Data Protection Authority:

Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E‑Mail: dsb@dsb.gv.at

Brisanje podataka

Vaši podaci koje ste nam dostavili (npr. ime, e-pošta, broj telefona) koristiće se da bismo Vam pružili odgovor na Vaš upit i neće se koristiti u druge svrhe. Podaci će se čuvati 90 dana i nakon toga će automatski biti obrisani. Imate pravo da u svakom trenutku zahtevate brisanje svojih podataka u skladu sa čl. 17 GDPR („Pravo na brisanje“).

Veze (Linkovi)

Veoma pažljivo proveravamo veze (linkove) koje napuštaju našu veb stranicu. Bez obzira na to, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj stranica na koje vodi link sa ove ili bilo koje druge veb stranice.

Naša veb stranica može da sadrži linkove ka drugim veb lokacijama koje Vas interesuju. Međutim, kada koristite ove linkove da napustite našu veb lokaciju, treba da imate na umu da nemamo nikakvu kontrolu nad tom drugom veb lokacijom. Stoga, ne možemo biti odgovorni za zaštitu i privatnost bilo koje informacije koju date dok posećujete druge sajtove, jer druge stranice nisu regulisane ovim Pravilom privatnosti. Trebalo bi da budete oprezni i pročitate izjavu o privatnosti koja se primenjuje na dotičnoj veb lokaciji.

Kontakt formular

Ako nam pošaljete pitanje preko kontakt formulara, Vaše podatke koje ostavite, uključujući kontakt podatke koje tamo navedete, koristićemo za slanje odgovora na Vaš upit. Ove podatke možemo u nekim slučajevima prosleđivati trećim licima samo sa ciljem da Vam damo odgovor na Vaš upit i u skladu sa čl.6 (1) lit. a) GDPR Uredbe EU.

Lični podaci

Vaši lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima bez Vašeg izričitog pristanka ili bez pravnog osnova.

Vaši lični podaci će se koristiti isključivo za slanje odgovora na Vaš upit.

Informacije o kolačićima (engl. Cookies)

Postoje tri kategorije kolačića:

 • apsolutno neophodni kolačići za obezbeđivanje osnovnih funkcija veb stranice.
 • funkcionalni kolačicie kako bi se obezbedio rad veb stranice
 • ciljano orijentisani kolačići za poboljšanje korisničkog iskustva.

Neke od veb stranica koriste takozvane kolačiće. Kolačići ne štete vašem računaru i ne sadrže viruse. Kolačići služe da našu veb stranicu učine lakšom za korišćenje, efikasnijom i sigurnijom. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem računaru i u Vašem pretraživaču.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani „kolačići sesije“. Oni se automatski brišu nakon završetka Vaše posete. Ostali kolačići ostaju sačuvani na vašem terminalnom uređaju dok ih ne izbrišete. Ovi kolačići nam omogućavaju da prepoznamo Vaš pretraživač prilikom vaše sledeće posete.

Možete podesiti svoj pretraživač tako da budete informisani o podešavanju kolačića i dozvoliti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvatanje kolačića za određene slučajeve ili uopšteno i aktivirati automatsko brisanje kolačića pri zatvaranju pretraživača. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove veb stranice može biti ograničena.

Ograničenja funkcionalnosti bez kolačića

Ako nam generalno ne dozvoljavate da koristimo kolačiće, određene funkcije i stranice možda neće funkcionisati kako be trebalo.

Veb analiza sa Google analitikom

Ova veb lokacija koristi funkcije usluge veb analize Google Analitics. Dobavljač je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkvai Mountain Viev, CA 94043, SAD. . Google analitika koristi ciljane kolačiće.

Više informacija o tome kako Google Analytics rukuje korisničkim podacima možete pronaći u Google-ovoj politici privatnosti: https://support.google.com/analitics/ansver/6004245?hl=de.

Možete sprečiti prikupljanje podataka koje skupljaju kolačići i koji se odnose na vašu upotrebu veb-sajta za Google, kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač koji je dostupan na sledećem linku: https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternativno, možete sprečiti prikupljanje vaših podataka od strane Google analitike tako što ćete kliknuti na sledeću vezu (detaljna uputstva možete pronaći na https://developers.google.com/analitics/devguides/collection/gajs/#disable). Kolačić za isključivanje koji će sprečiti prikupljanje vaših podataka tokom budućih poseta ovoj veb lokaciji će biti instaliran:

Ova veb lokacija koristi Google analitiku sa ekstenzijom „anonimizeIP()“ tako da se IP adrese obrađuju samo u skraćenom obliku kako bi se isključila direktna lična referenca.

Datoteke evidencije servera

Provajder stranica automatski prikuplja i skladišti informacije u takozvanim serverskim log datotekama, koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. To su sledeće informacije:

 • tip pretraživača i verzija pretraživača
 • Korišćen operativni sistem
 • URL
 • Ime domaćina (host) računara koji pristupa
 • Vreme zahteva servera
 • IP adresa

Ovi podaci se ne mogu dodeliti određenim osobama. Kombinacija ovih podataka sa drugim izvorima podataka nije napravljena. Zadržavamo pravo da retrospektivno proverimo ove podatke ako saznamo za konkretne indikacije nezakonite upotrebe.

Ova izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana u novembru 2021.