window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-04W2DWD4NH');
Slušaj sa oba uha2021-12-03T10:33:36+01:00

Slušaj sa oba uha

Saznaj zašto je slušanje na oba strane važno u našem specijalnom izdanju „Slušaj sa oba uha“ Članci govore o slušanju uz pomoć bilateralnih slušnih implanata, kombinaciji slušnog aparata i slušnog implanta, jednostranoj gluvoći i jos mnogo zanimljivih tema!

Bimodalni ideal: slušni aparat i kohlearni implant

O bimodalnom slušanju govorimo tamo gde se na dva uha koriste različite vrste slušnih sistema.

Binauralno slušanje i muzikalnost

Uvid u to kako se binauralno slušanje i muzika dopunjavaju, dovode do boljeg razumevanja govora i zašto je bolje sa dva nego s jednim uhom.

Slušaj život do maksimuma

Kohlearni implanti su dizajnirani tako da podstaknu razvoj važnih, svakodnevnih sposobnosti kod ljudi sa jednostranim gubitkom sluha.

Kohlearni implant kod jednostranog gubitka sluha: Valentinova priča

Čak sedam godina, trinaestogodišnji Valentin čuo je samo na jedno uvo. Njegov gubittak sluha dugo je ostao neotkriven.

Go to Top