window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-04W2DWD4NH');
Priče korisnika2021-12-03T10:45:18+01:00

Korisnici slušnih implantata

Čitajte inspirativne priče korisnika sa slušnim implantatima. Saznajte više o njihovom ličnom iskustvu sa kohlearnim implantatima, implantatima za srednje uho, EAS-om, sistemima koštane provodljivosti i njihovim putovanjem do povratka sluha, kao i o novom kvalitetu života koje (vraćeni) sluh donosi sa sobom.

Audio stream za CI rehabilitaciju

Profesor koji je jednostrano ogluveo posvetio se daljem razvoju slušnih sistema.

Dok je univerzitetski profesor Dr. Florian Eibensteiner

Rani tretman sluha kod dece rođene bez sluha

Patrik Beganović se priseća dijagnoze svoje ćerke Maje - potpuni gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, porodica se sada raduje Majinim prvim rečima.

Kako izmeriti kvalitet života?

Dr. Ruth Zöhrer studirala je medicinu i ima PhD iz biologije. Danas je uključena u studije koje mere, između ostalog, kako sluh kod korisnika kohlearnih implantata utiče na njihov kvalitet života.

Razumevanje govora i muzike sa kohlearnim implantom

Da bi slušao muziku sa boljim kvalitetom zvuka, Karl Heinz Fuchs je smanjio razumevanje govora za 5% kada je štelovao svoj TEMPO+ procesor.

U bolnici sa slušnim implantom

Ljudima sa slušnim implantom često je neophodna pomoć kada su u bolnici ili u nekoj drugoj zdravstvenoj instituciji. Saznajte više o ranoj i dobroj pripremi.

Binauralno slušanje i muzikalnost

Uvid u to kako se binauralno slušanje i muzika dopunjavaju, dovode do boljeg razumevanja govora i zašto je bolje sa dva nego s jednim uhom.

Go to Top