Da li je kohlearni implant rešenje za bebe sa gubitkom sluha?

2023-01-03T14:41:25+01:00

Da, kohlearni implantati su sjajno rešenje za decu, pošto im omogućavaju razvoj sluha i govora