Da li je kohlearni implant rešenje za bebe sa gubitkom sluha?

2022-07-22T11:37:00+02:00

Da, kohlearni implantati su sjajno rešenje za decu, pošto im omogućavaju razvoj sluha i govora