Operacija se obavlja u dnevnoj bolnici ili na klinici pod opštom anestezijom. Operacija obično traje 1 do 3 sata.