Pre operacije, važno je paziti na svoje zdravlje kao i na to da se ne prehladite, jer bi to moglo da dovede do odlaganja operacije. Takođe, zajedno sa svojim lekarom proverite listu lekova koje uzimate redovno kako biste se pripremili za operaciju u skladu sa njegovim preporukama. Proverite detaljnu listu stvari o kojima treba voditi računa pre operacije ovde.