Nakon implantacije, moraćete da sačekate dok se rana i otok smire kako biste mogli da počnete da nosite audio procesor, koji Vam omogućava da čujete. Dan aktivacije će biti jedan od najuzbudljivijih na Vašem CI putovanju. Ipak, nakon prvog podešavanja i aktivacije implantata, osoba mora aktivno da radi na oporavku, odnosno da pomogne mozgu da nauči da razazna veštačke signale na pravi način.

Pronađite korisne savete i materjale za CI rehabilitaciju ovde (na engleskom):

https://blog.medel.com/tips-and-tricks/
https://www.medel.com/support/rehab/rehabilitation-downloads