Pred mnohými rokmi predstavila spoločnosť MED-EL prvý systém pre kostné vedenie, ktorý spočíva v umiestnení implantátu celkom pod neporušenú kožu. Od konca minulého roka je dostupný aj nový model BCI602.

Eva Kohl

U ľudí trpiacich prevodovou alebo kombinovanou stratou sluchu sa do vnútorného ucha neprenáša požadované množstvo zvukových vĺn. Najvhodnejším riešením pre takýchto ľudí sú načúvacie systémy, ktoré prenášajú zvuk priamo do vnútorného ucha. Dlhé roky boli pre týchto pacientov k dispozícii len závesné prístroje alebo okuliarové prístroje pre kostné vedenie. Pre deti boli neskôr dostupné aj prístroje upevnené čelenkou. V závislosti od systému mohli tieto zariadenia vyvíjať pomerne veľký tlak na kožu, kvôli čomu boli nepohodlné a neboli príjemné ani z estetického hľadiska. Prvé implantovateľné systémy fungovali na princípe implantovanej skrutky, ktorá cez otvorenú kožu viedla zvuk do kosti.

Predstavením implantátu BONEBRIDGE v roku 2012 zaviedla spoločnosť MED-EL nový štandard v systémoch pre kostné vedenie. BONEBRIDGE je svetovo prvý aktívny implantát pre priame kostné vedenie umiestnený pod kožou. Odborníci a používatelia potvrdzujú, že výnimočne zlepšuje sluch a jeho vlastnosti a spoľahlivosť potvrdzujú aj vedecké štúdie[1]. Od začiatku roka je pre tento systém dostupný nový implantát BCI602, ktorý zaručuje rovnako kvalitné vnímanie zvuku, v porovnaní so svojím predchodcom je až o polovicu tenší a dá sa upevniť pomocou samorezných skrutiek. Pri implantácii sa preto nevyžaduje toľko vŕtania, čím sa skracuje čas operácie aj doba zotavenia.

Menší, užší a lepší

„Teším sa, že môžem implantovať nový model systému BONEBRIDGE,“ nadšene hovorí v blogu spoločnosti MED-EL univerzitný profesor Dr. Georg Sprinzl, primár otorinolaryngologického oddelenia na Univerzitnej klinike St. Pölten. Model BCI602 je v zásade ďalší aktívny implantát pre kostné vedenie. „Na implantáte sa mi najviac páči to, že sa umiestňuje pod kožu. Koža sa nad ním zrastie, čo pre pacienta predstavuje veľkú výhodu,“ vysvetľuje vedúca lekárka Priv. Doz. Dr. Astrid Magele, MBA, ktorá tiež pôsobí na Univerzitnej klinike St. Pölten. Prenášač, ktorý prenáša mechanickú zvukovú energiu, nie je zabudovaný v zvukovom procesore, ale v implantáte. Vďaka tomu, že sa koža zrastie, nemôžu do miesta s implantátom preniknúť baktérie.

Prof. Sprinzl vidí výhodu v tom, že samotná implantácia modelu BCI602 trvá kratšie: „Na zavedenie implantátu nám od prvého zárezu po posledný steh stačilo 15 minút. Vďaka tomu, že rana je menšia, sa pacienti po operácii zotavujú rýchlejšie.“ Dodáva, že kvalita zvuku je dobrá a že na rozdiel od iných implantátov pre kostné vedenie je tento systém možné aktivovať krátko po zákroku. Dr. Thomas Rasse, prednosta kliniky Wels-Grieskirchen, vidí výhodu implantátu v tom, že „je jeho implantácia jednoduchšia, a to najmä v prípadoch komplikovanejšej anatómie, napríklad u detí alebo pacientov, ktorí už majú niekoľko operácií za sebou.“

Symbióza v prospech používateľa

Nový implantát BCI602 bol vyvinutý na základe dobrých výsledkov predchádzajúceho modelu a dobré klinické skúsenosti sa priamo premietli do ďalšieho vývoja. „Je skvelé pozorovať, ako spoločnosť MED-EL berie pri zlepšovaní implantátu ohľad na návrhy a spätnú väzbu od chirurgov,“ hovorí Rasse. „Je to symbiotický vzťah medzi chirurgmi a spoločnosťou, ktorá ho vyvíja.“

Načúvacie systémy fungujúce na princípe kostného vedenia sú vhodným riešením v prípadoch, kedy veľká časť problému so sluchom spočíva vo vedení zvuku. Ide napríklad o pacientov s otosklerózou, pri ktorej dochádza k abnormálnemu zužovaniu vonkajšieho zvukovodu, tzv. stenóze, pri chronickom upchatí zvukovodov, alebo pri ďalších patologických stavoch. Okrem tradičných načúvacích pomôcok pre kostné vedenie a adhézneho načúvacieho prístroja ADHEAR majú ľudia s poruchou sluchu na výber z troch typov implantátov pre kostné vedenie. Pri najčastejšie používanom systéme BAHA sa do lebky navŕta kovová skrutka, ktorej koniec vyčnieva cez kožu a slúži ako rýchly konektor pre zvukový procesor. Samotný zvuk je vysielaný z procesora a rýchly konektor ho prenáša do kosti. Pri magnetickom systéme BAHA sa procesor nepripája pomocou konektora, ale magnetmi. Koža môže byť zatvorená, ale zvuk stále vysiela procesor. To znamená, že musí prejsť cez kožu, ktorá má tlmiaci efekt. Aktívne implantáty pre kostné vedenie však tento problém nemajú!

Aktívny a priamy

Aktívny implantát pre kostné vedenie sa implantuje do kosti, vďaka čomu sa koža nad ním môže úplne zrásť. Zvukový procesor, ktorý je pripevnený magnetmi, zakrýva mikrofón, no zvuk je vysielaný implantátom priamo do kosti k strednému uchu. Umožňuje to tak najvyššiu možnú kvalitu zvuku a vďaka tomu, že je mikrofón oddelený od miesta, z ktorého sa vysiela zvuk, sa znižuje riziko spätnej väzby (pískania). Aj keď v poslednej dobe vznikajú systémy, ktoré sa tento princíp snažia napodobniť rôznymi technológiami, BONEBRIDGE ako jediný aktívny implantát pre kostné vedenie fungujúci na princípe elektromagnetických signálov zaručuje neprekonateľnú kvalitu zvuku a výkon. Takmer desaťročné skúsenosti so systémami BONEBRIDGE viedli k vzniku nového modelu BCI602, ktorý pre používateľov predstavuje symbiózu skúseností a inovácií. Ďalšie informácie o novom implantáte BONEBRIDGE BCI602 nájdete na stránke https://blog.medel.com/de/fuenf-gruende-fuer-ein-bonebridge-knochenleitungsimplantat/

[1] White Paper