window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-S02BRCNN45');

sluchové implantáty

Home » sluchové implantáty

Sluchom proti depresii

2022-08-31T11:22:15+02:00

Porucha sluchu môže mať trvalý dopad na kvalitu života a dokonca môže byť spúšťačom depresie. Vhodné načúvacie prístroje alebo sluchové implantáty môžu pomôcť a zabrániť tomu. Nedávna britská štúdia dokonca prezentuje aj predtým neznámu ekonomickú súvislosť.

Sluchom proti depresii2022-08-31T11:22:15+02:00

Sluchové implantáty – vyrobené v Rakúsku

2022-01-24T19:30:11+01:00

Už viac ako 30 rokov je spoločnosť MED-EL medzinárodne uznávaným príkladom syntézy výskumu a vývoja v oblasti medicínskej technológie. Nové kompendium poskytuje pútavý prehľad najdôležitejších výskumných oblastí spoločnosti.

Sluchové implantáty – vyrobené v Rakúsku2022-01-24T19:30:11+01:00
Go to Top