ZNOVA POČUŤ ŽIVOT VĎAKA SLUCHOVÝM IMPLANTÁTOM

Keď načúvacie prístroje už nepomáhajú

Načúvací prístroj môže byť skvelým riešením pre problémy so sluchom v mnohých situáciách a na dlhé obdobie. Avšak niekedy sa stane, že sa stanú nedostatočné a už viac nedokážu pomôcť. V takých prípadoch vám môžu sluchové implantáty opäť prinavrátiť váš sluch! V porovnaní s bežnými načúvacími prístrojmi, dokážu sluchové implantáty pomôcť prekonať ťažkú poruchu sluchu až hluchotu.

SPOZNAJTE ROZDIEL MEDZI NAČÚVACÍM PRÍSTROJOM A SLUCHOVÝM IMPLANTÁTOM

Načúvací prístroj vs. sluchový implantát

Načúvacie prístroje sú malé elektronické zariadenia, ktoré pracujú na princípe zosilnenia zvukov, čo znamená, že pridávajú hlasitosť zvukom a takto pomáhajú lepšie počuť osobe s poruchou sluchu. Nosia sa za uchom alebo v uchu a je možné ich odložiť. Načúvacie prístroje sa používajú v prípadoch stredne ťažkej až ťažkej poruchy sluchu.
Na druhej strane sú k dispozícii sluchové implantáty, ktoré sú ideálnou voľbou v prípadoch, kedy už načúvacie prístroje nedokážu viac pomôcť. Sluchové implantáty sú tiež skvelou voľbou pre ľudí s ťažšími formami porúch sluchu a pre tých, ktorí majú problémy v určitej časti ucha, kde už načúvacie prístroje nedokážu pomôcť. Tieto zariadenia sú chirurgicky implantované a predstavujú dlhodobé riešenie poruchy sluchu.
Váš odborník na zdravotnú starostlivosť vám vie dať správne odporúčanie na možné riešenie vašej poruchy sluchu, v závislosti na jej type a závažnosti.

KONEČNE ZNOVA POČUŤ

Počuť so sluchovým implantátom

Na rozdiel od načúvacích implantátov, kochleárne implantáty priamo stimulujú vnútorné ucho, pričom obchádzajú problémové partie ucha a posielajú zvuky priamo do sluchového nervu. Tieto zariadenia umožňujú používateľom znova počuť a vnímať okolité zvuky, počúvať hudbu a vychutnávať si spoločenský kontakt.
Za najväčšiu nevýhodu sluchových implantátov je často považovaná vysoká cena kochleárnych implantátov, čo však nemusí byť nevyhnutne tak. V rôznych krajinách existujú mnohé možnosti financovania a poistenia, ktoré dokážu hradiť určitú alebo celú časť nákladov na kochleárny implantát. Kontaktujte nás priamo a získajte viac informácií o nákladoch spojených s kochleárnym implantátom vo vašej krajine.

Dozvedieť sa viac o implantovateľných riešeniach porúch sluchu

Existujú rôzne riešenia pre ľudí s rôznymi typmi a stupňami poruchy sluchu. Zistite, ako presne fungujú a kedy sa používajú. Obnovte svoj sluch a zlepšite kvalitu vášho života!

Sluchové implantáty