Slušajte život zahvaljujući slušnim implantatima

Kada slušna pomagala više ne pomažu

Slušni aparati mogu biti izvrsno rješenje za probleme sa sluhom u mnogim situacijama i na dulje vrijeme. Ali nekada se može dogoditi da oni postanu nedostatni i da više ne mogu pomoći u pravoj mjeri. U tim slučajevima, slušni implantati mogu vratiti Vaš sluh u život! U usporedbi s uobičajenim slušnim pomagalima, slušni implantati mogu uspješno prevladati umjereni kao i teški gubitak sluha.

Otkrijte razliku između slušnih pomagala i slušnih implantata

Slušno pomagalo vs. slušni implantat

Slušna pomagala su mali elektronski uređaji koji rade na principu amplifikacije, što znači da mogu pojačati zvuke i na taj način pomoći osobi s oštećenjem sluha da bolje čuje. Oni se često nose iza ili unutar uha i mogu se skinuti. Slušna pomagala se koriste za blage do umjerene slučajeve gubitka sluha.
Sa druge strane, slušni implantati su idealna opcija u slučajevima kada slušni aparati ne mogu pomoći na pravi način. Također, slušni implantati su sjajno rješenje za ljude sa ozbiljnijim slučajevima gubitka sluha i one koji imaju probleme u određenim djelovima uha, koje slušna pomagala ne mogu prevazići. Ovi urjeđaji se kirurški implantiraju i predstavljaju dugoročno rješenje.
Stoga, u ovisnosti od tipa i ozbiljnosti gubitka sluha, Vaš liječnik Vam može dati pravi savjet u vezi sa mogućim rješenjima za problem sa sluhom!

Povratak sluha

Slušanje sa slušnim implantatom

Za razliku od slušnih pomagala, kohlearni implantati izravno stimuliraju unutarnje uho, tako što prevazilaze probleme u uhu i šalju zvuk izravno u slušni nerv. Ovi uređaji omogućuju korisnicima da ponovno čuju i percipiraju zvukove oko sebe, slušaju glazbu i uživaju u društvenim interakcijama.
Visoki troškovi slušnih implantata se često navode kao glavni nedostatak CI sustava – međutim, to ne mora biti nužno slučaj. Postoji mnogo opcija financiranja, a osiguranje može pokriti određeni dio ili ukupne troškove pužnice, ovisno o zemlji u kojoj se nalazite. Za više informacija o troškovima kohlearnih implantata u Vašoj zemlji – kontaktirajte nas.

Saznajte više o ugradnim sustavima za sluh

Postoje razna slušna rješenja za ljude sa različitom vrstom i stupnjem gubitka sluha. Saznajte kako one točno funkcioniraju i kako se koriste. Povratite sluh i povećajte kvalitetu svog života!

Slušni implantati