Kochleárne implantáty SYNCHRONY od MED-EL sa vyznačujú skvelým výkonom a spoľahlivosťou, vďaka čomu sa tešia veľkej obľube medzi členmi našej CIA. SYNCHRONY sa od ostatných systémov odlišuje prirodzeným zvukovým zážitkom, ktorý poskytuje a tiež atraumatickými elektródovými poliami, ktoré sú individuálne prispôsobené, aby každému používateľovi ponúkli ideálne riešenie.

  • Najprirodzenejší sluchový zážitok vďaka inovatívnej technológii

  • Adaptabilita pre budúci vývoj

  • Bezpečnosť pri vyšetrení MRI až do 3,0 Tesla

Pre kandidátov na príjem kochleárneho implantátu sú spoľahlivosť a bezpečnosť kľúčovými kritériami pri výbere implantátu, keďže implantát bude ako súčasť sluchového systému v pacientovom tele niekoľko rokov. MED-EL implantáty sú už 30 rokov vyrábané v rakúskom Innsbrucku, v súlade s najprísnejšími normami kontroly kvality.