Čo je zvukový test Ling Six?

Rehabilitácia so sluchovým implantátom je dlhá no zároveň veľmi vďačná a obohacujúca aktivita pre váš sluch. Je pravdepodobné, že vy alebo vaše dieťa sa krátko po začatí rehabilitácie stretnete s takzvaným zvukovým testom „Ling Six“. Ling Six je jednoduchá diagnostická pomôcka, vďaka ktorej dokážeme skontrolovať, či recipient sluchového implantátu počuje zvuky reči, ktoré potrebuje na budovanie svojich zručností počúvania ale aj rozprávania.

Tak ako už z názvu vyplýva, v teste sa používa šesť zvukov. Ide o známe zvuky, ktoré môžu počuť ľudia všetkých vekových kategórií s normálnym sluchom, od dojčiat až po dospelých. Odporúčame vám, aby ste test vykonávali každý deň. Takto sa dokážete ľahko uistiť, že vám vaše sluchové implantáty poskytujú plný prístup k tým najdôležitejšim zvukom. Odporúčame vám vykonávať test každý deň, aby ste sa uistili, že vám vaše sluchové implantáty poskytujú plný prístup k reči.

V tomto videu vám ukážeme zopár činností, vďaka ktorým pomôžete Vášmu dieťaťu rozvíjať jeho sluchové a jazykové schopnosti. Vo videu uvidíte mamičku Penny a dieťa Mathewa, ako realizujú test 6 Lingových zvukov (AIUMSŠ).

Pomocou testu môžete veľmi jednoducho overiť, či kompenzačné pomôcky (načúvací aparát alebo kochleárny implantát) Vášho dieťaťa fungujú primerane. A taktiež, či Vaše dieťa počuje zvuky celého rečového spektra. Na videách uvidíte, ako to funguje v praxi.

Test Lingových zvukov by ste s Vaším dieťaťom mali realizovať každý deň, aby ste sa uistili, že Vaše dieťa je pripravené počúvať a učiť sa prostredníctvom kochleárneho implantátu.

Všetko dôležité o „Ling six“ si môžete pozrieť v nasledujúcom trojminútovom videu s Natalie Teakle:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Nezabudnite sa zaregistrovať na blogu spoločnosti MEDEL, vďaka čomu Vám prídu mnohé inštruktážne videá priamo do Vášho mailboxu.