Každá Kochlea, alebo Slimák je jedinečná a má naozaj rôzne tvary a veľkosti. Pomocou softvéru OTOPLAN môže váš doktor vybrať správnu sústavu elektród, ktorá bude vyhovovať práve vám. Týmto spôsobom sa môže váš kochleárny implantát čo najviac priblížiť k prirodzenému sluchu.

Softvér OTOPLAN v kombinácii so širokým portfóliom elektród od spoločnosti MED-EL umožňuje individualizáciu kochleárneho implantátu práve pre vás.

 Každá kochlea je jedinečná

Každá kochlea je jedinečná a preto by mal byť jedinečný aj váš kochleárny implantát. Čím viac sa dĺžka sústavy elektród kochleárneho implantátu zhoduje s dĺžkou vašej individuálnej kochley, tým bližšie sa môžete dostať k prirodzenému sluchu. Spoločnosť MED-EL ponúka široké portfólio elektródových polí, takže môžete mať kochleárny implantát, ktorý je vhodný pre vašu jedinečnú kochleu.

Séria FLEX voľne priliehajúcich elektródových polí je navrhnutá na atraumatické zavádzanie. To znamená, že sú vyrobené tak, aby nepoškodili vaše ucho. A to tak, že vaše sluchové vnemy, ktoré sú stale funkčné zostanú naďalej nedotknuté a nepoškodené. Vďaka tomuto zachovaniu zdravých štruktúr vnútorného ucha je pravdepodobnejšie, že budete môcť využívať aj budúce technológie na zlepšenie sluchu.

Široké portfólio elektródových súprav

Keďže pri kochleárnych implantátoch nie je jedna štandardná veľkosť vhodná pre všetkých, váš doktor bude musieť určiť, ktorá elektródová sústava má správnu dĺžku práve pre anatómiu vášho vnútorného ucha. Spoločnosť MED-EL ponúka elektródové polia s dĺžkou od 20 do 34 mm.

Ako však zistí doktor pred operáciou, ktorá elektródová sústava bude najlepšie vyhovovať vášmu uchu? Nemusí robiť žiadne odhady. Existuje totižto nástroj, ktorý môže použiť na rýchle a presné zmeranie dĺžky vašej kochley – volá sa OTOPLAN.*

Zjednodušená, individualizovaná otologická chirurgia

OTOPLAN je softvér navrhnutý špeciálne pre kochleárne implantáty MED-EL, ktorý dokáže vytvoriť podrobný 3D model vášho vnútorného ucha. Používa sa na podrobnú vizualizáciu toho, ako by sa jednotlivé elektródové sústavy zmestili práve do vašej kochley. Doktor tak môže pred operáciou vidieť, ktoré elektródové pole bude optimálne pasovať a kde budú jednotlivé elektródy umiestnené.

V skratke to znamená lepšie plánovanie pre vášho doktora a po implantácii pôjdete domov s vedomím, že ste dostali to najlepšie možné riešenie pre váš sluch a pre vašu individuálnu anatómiu vnútorného ucha.

Dokonalé prispôsobenie na základe anatómie

Ďalším krokom po implantácii je "aktivácia”. Počas aktivácie bude váš zvukový procesor zapnutý a vy začnete prvýkrát počuť vďaka kochleárnemu implantátu. Audiológ následne vykonná podrobné nastavenia vášho zvukového procesora, aby ste počuli čo najlepšie.

Elektródy vášho implantátu sú trochu ako struny na gitare. Každá z nich môže stimulovať určitý rozsah tónov. Elektródy na začiatku vášho slimáka stimulujú vyššie tóny a elektródy pozdĺž časti sústavy vloženej hlbšie do slimáka stimulujú zase nižšie tóny.

Preto je dôležité, aby sústava elektród pokrývala celú dĺžku vášho jedinečného slimáka. Ak sústava nesiaha dostatočne hlboko, nižšie tony nebudú stimulované na vhodnom mieste, čo môže spôsobiť, že budú znieť plechovo a neprirodzene.

Teda rovnako ako pri gitare, je dôležité, aby bol váš kochleárny implantát "dobre naladený". Toto "naladenie" v deň aktivácie sa nazýva "fitting".

Okrem toho, že audiológ pomôže vášmu doktorovi pomôcť naplánovať operáciu, môže použiť aj presné informácie o umiestnení elektród zo softvéru OTOPLAN a CT vyšetrenia po implantácii, aby bolo nasadenie implantátu čo najindividuálnejšie.

Systém OTOPLAN môže vášmu audiológovi poskytnúť presné umiestnenie každej elektródy, aby ich mohol "naladiť" alebo "prispôsobiť" tónom, ktoré najlepšie zodpovedajú ich presnému umiestneniu v slimáku. Tento postup sa označuje ako anatomické nastavenie a môže vás ešte viac priblížiť k prirodzenému sluchu.

Čo najbližšie k prirodzenému sluchu

Prečo je však prirodzený sluch taký dôležitý? Čím je váš nový sluch bližšie k prirodzenému suchu tým viac oceníte počúvanie a tvorbu hudby.

*OTOPLAN je produkt spoločnosti CASCINATION AG.