Rani tretman sluha kod djece rođene sa oštećenjem sluha

2022-04-01T09:52:16+02:00

Patrik Beganović se prisjeća dijagnoze svoje ćerke Maje - teški gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, ova porodica je srećna što danas može čuti Majine prve riječi.