window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-ELFZ7CC1EV');
Iskustva korisnika2022-02-12T00:53:12+01:00

Korisnici slušnih implantata

Pročitajte inspirativne priče korisnika slušnih implantata. Saznajte više o njihovim iskustvima sa kohlarnim implantatima, implantatima za srednje uho, elektroakustičnom stimulacijom (EAS) i sistemima za koštanu provodljivost zvuka, kao i o njihovom putu ka vraćanju sluha i o novom kvalitetu života koji im je omogućen time što (ponovo) mogu čuti.

Elin put ka boljem sluhu

Aktivnim radom do savršenog govora

Djevojčica Ela ima 12 godina i živi u Srebreniku. Iako je rođena sa

Rani tretman sluha kod djece rođene sa oštećenjem sluha

Patrik Beganović se prisjeća dijagnoze svoje ćerke Maje - teški gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, ova porodica je srećna što danas može čuti Majine prve riječi.

Go to Top