window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-04W2DWD4NH');

pregledi sa kohlearnim implantom

MR sa slušnim implantima

2021-08-30T14:19:49+02:00

Svaki korisnik slušnih implanata trebalo bi da informiše medicinski tim pre MR pregleda o tipu implanta koji ima, pošto to ostavlja dovoljno vremena za pravilnu pripremu.

MR sa slušnim implantima2021-08-30T14:19:49+02:00
Go to Top