Rani tretman sluha kod dece rođene bez sluha

2022-06-08T11:22:07+02:00

Patrik Beganović se priseća dijagnoze svoje ćerke Maje - potpuni gubitak sluha. Zahvaljujući kohlearnoj implantaciji na Univerzitetskoj klinici u Lincu, porodica se sada raduje Majinim prvim rečima.