Nakon konsultacije sa lekarom i odluke na ugradite kohlearni implant, procedura implantacije će se obaviti u bolnici kod opštom anestezijom. Ova minimalno invazivna procedura smatra se rutinskom operacijom i traje između 1 i 3 sata.