Svaka ugradnja slušnog implantata zahteva operaciju. Danas je kohlearna implantacija rutinska operacija i izvodi se na bezbednom delu lobanje. Ipak, postoperativna procedura može da donese neke rizike: na primer, kratkotrajni tinitus (zujanje) odnosno vrtoglavicu nakon procedure. Ako se rana ne neguje kako treba, nekada može doći do upale odnosno iritacije kože. Informiši se detaljno o rizicima i postavite pitanja pre operacije na klinici!