Klausos aparatas ar klausos implantas?

2022-07-10T22:04:40+02:00

Klausos implantų ir įprastinių klausos aparatų naudojimo rezultatai nuolat gerėja, o šių skirtingų sistemų naudojimo ribos nuolat kinta.