BONEBRIDGE jako téma doktorského studia

Pro některé lidi není snadné zvolit si povolání nebo obor. Pro jiné je volba povolání prostě přirozená a je jejich silnou touhou již od raného dětství. A to byl i případ Soni Šikolové, mladé lékařky ORL z Brna v České republice, která studuje doktorské studium na téma BONEBRIDGE a v současné době rozvíjí své znalosti na ORL klinice v Innsbrucku.

Přátelská a klidná, s širokým úsměvem na tváři – takový byl první dojem ze Soni. Připojila se k naší exkurzi v AUDIOVERSU v Innsbrucku, kde měla naše skupina ambasadorů slyšení z České republiky a Slovenska možnost blíže nahlédnout do světa sluchu a vývoje sluchových implantátů.
Soňa pracuje jako ORL lékařka na dětské klinice fakultní nemocnice v Brně již 4 roky, kde je ve spojení s dětmi, kterým jsou implantovány sluchové implantáty MED-EL. Před dvěma lety zahájila doktorské studium a jejím tématem je implantát kostního vedení BONEBRIDGE u dětí, jejich audiologické výsledky a kvalita života.

Poprvé měla také možnost navštívit centrálu společnosti MED-EL a prohlédnout si oddělení výroby kochleárních implantátů. Nejsilnějším dojmem, který si odnesla, byla preciznost a profesionalita, s jakou jsou prováděny všechny kroky ve výrobě – od výroby dílů implantátu až po konečnou kontrolu kvality výrobku.
Soňa svou práci miluje a je vděčná, že může být součástí ORL týmu. Kochleární implantaci považuje za obrovský krok ve světě sluchu, který umožňuje dětem i dospělým poprvé slyšet nebo znovu slyšet. Zejména pro rodiče může být tato zkušenost jedinečná: jsou totiž svědky okamžiku, kdy jejich dítě poprvé slyší zvuky a mohou sledovat, jak na ně reaguje.

Ze svých zkušeností na klinice ví, že rodiče jsou často trochu zmateni tím, co mohou očekávat od procesu rekonvalescence a rehabilitace po operaci. Jak rychle celý proces proběhne, závisí nejen na jednotlivcích a jejich stavu, ale také na motivaci aktivně pracovat na rozvoji sluchové rehabilitace.

Podle Soni je klíčová dobrá komunikace mezi foniatrem a pacientem. Když kandidáti a rodiče dobře pochopí celý proces, vědí také, jak se správně chovat po implantaci. V České republice jsou také vždy k dispozici technici společnosti AudioNika, kteří kandidátům důkladně vysvětlí všechny podrobnosti.
Na brněnských klinikách je BONEBRIDGE jedním z nejoblíbenějších implantátů pro kostní vedení, protože v průběhu let vykazoval nejlepší výsledky a představuje nejen skvělé řešení pro rodiče, ale je také snadným pracovním nástrojem pro lékaře. Podle jejích zkušeností jsou uživatelé s implantátem BONEBRIDGE a výsledky, které přináší, opravdu spokojeni.

Soňa je často přítomna při operacích sluchových implantátů a úzce spolupracuje s techniky společnosti AudioNika, se kterými vždy skvěle komunikovala. Doufejme, že se v budoucnu sama stane operatérkou sluchových implantátů. Být u toho a vidět spokojené uživatele je jednou z největších odměn, které může jedna práce přinést – možnost vidět šťastné lidi, kteří s vaší pomocí a se správným výrobkem mají šanci užívat si život naplno.