window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2TYESJ7KNT');

слушни импланти

Решенија за оштетување на слухот на едното уво

2021-09-30T14:04:44+02:00

За луѓето со оштетување на слухот на едното уво достапни се разновидни решенија. Резултатите од студијата од Горноавстриската болница Велс-Грискирхен можат да ви помогнат во изборот.

Решенија за оштетување на слухот на едното уво2021-09-30T14:04:44+02:00

Повеќе од само збир од сите делови – слушање со двете уши

2021-09-30T13:39:30+02:00

Нашето второ уво е повеќе од само поддршка во слушањето. Значајно влијае во нашиот секојдневен живот. Затоа експертите се залагаат за обнова на слухот во двете уши.

Повеќе од само збир од сите делови – слушање со двете уши2021-09-30T13:39:30+02:00

Се бара: Двојна безбедност на слушните импланти

2021-09-30T13:09:58+02:00

Способноста да слушате со двете уши е дуплирање со бекап. Корисниците на импланти очекуваат тие да бидат сигурни и безбедни - корисниците на двострани импланти имаат двојно поголемо очекување за тоа.

Се бара: Двојна безбедност на слушните импланти2021-09-30T13:09:58+02:00
Go to Top