Слухот и комуникативните способности

2021-09-29T17:47:29+02:00

Освен когнитивните и емоционалните проблеми, во развојот на комуникативните способности влијае и слухот.