Кохлеарните импланти SYNCHRONY од MED-EL покажуваат одлични перформанси и сигурност и членовите на CIA едноставно ги обожаваат. SYNCHRONY се разликува од останатите системи поради природното искуство на слушање што го овозможува и поради атрауматските електродни низи што се прилагодени за секој корисник за да му го понудат идеалното индивидуално решение.

  • Најприродно слушачко искуство благодарение на иновативна технологија

  • Прилагодување на идните развојни решенија

  • Безбедност при снимања со магнетна резонанца до 3.0 Тесла

За кандидатите за кохлеарни импланти, сигурноста и безбедноста се клучен критериум при изборот на имплантот, со оглед на тоа што имплантот е дел од слушниот систем што ќе биде вграден во телото на пациентот со години. Имплантите на MED-EL се произведуваат во Инсбрук, Австрија, веќе 30 години и се усогласени со настрогите стандарди на проверка на квалитет.