Form successfully submitted

Explore the world of hearing implants!

 • Патрик Беганович се сеќава на дијагнозата на својата ќерка Маја - тешко оштетување на слухот. Благодарение на кохлеарен имплант поставен во Универзитетската болница во Линц, семејството се радува на првите зборови на Маја.

  Read article
  Categories: Живот|
 • Влијанието на настанката врз слухот, со или без кохлеарен имплант Обичната настинка може

  Read article
  Categories: Здравје|
 • Околу половина од корисниците на кохлеарни импланти (КИ) носат слушно помагало во другото уво. За да се овозможи овие два различни системи за слушање да работат добро заедно, кохлеарниот имплант треба да репродуцира природен слух.

  Read article
  Categories: Наука|
 • За луѓето со оштетување на слухот на едното уво достапни се разновидни решенија. Резултатите од студијата од Горноавстриската болница Велс-Грискирхен можат да ви помогнат во изборот.

  Read article
  Categories: Наука|
 • Нашето второ уво е повеќе од само поддршка во слушањето. Значајно влијае во нашиот секојдневен живот. Затоа експертите се залагаат за обнова на слухот во двете уши.

  Read article
  Categories: Наука|
 • Способноста да слушате со двете уши е дуплирање со бекап. Корисниците на импланти очекуваат тие да бидат сигурни и безбедни - корисниците на двострани импланти имаат двојно поголемо очекување за тоа.

  Read article
  Categories: Наука|
 • За да ги постигнат сите придобивки од вториот кохлеарен имплант, корисниците треба редовно да вежбаат, како што вежбале кога го ставиле првиот кохлеарен имплант.

  Read article
  Categories: Здравје|
 • Освен когнитивните и емоционалните проблеми, во развојот на комуникативните способности влијае и слухот.

  Read article
  Categories: Наука|
 • Дури и корисниците коишто носат кохлеарен имплант повеќе години може да имаат корист од двостраната имплантација.

  Read article
  Categories: Здравје|
 • Сите корисници на SONNET ќе можат да следат безжично емитувана програма - без други додатоци. Тоа е овозможено со специјален дел во одделот за батерија: AudioStream.

  Read article
  Categories: Наука|