window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-2TYESJ7KNT');
Слушајте со двете уши2021-12-10T09:35:06+01:00

Слушајте со двете уши

Во нашиот специјален серијал „Слушање со двете уши“, откријте зошто слушањето со две уши е толку важно. Статиите се насочени кон слушање со слушни импланти за двете уши, комбинација на слушно помагало и слушен имплант, еднострано оштетување на слухот и кон многу други теми.

Слушна разноликост

Околу половина од корисниците на кохлеарни импланти (КИ) носат слушно помагало во другото уво. За да се овозможи овие два различни системи за слушање да работат добро заедно, кохлеарниот имплант треба да репродуцира природен слух.

Решенија за оштетување на слухот на едното уво

За луѓето со оштетување на слухот на едното уво достапни се разновидни решенија. Резултатите од студијата од Горноавстриската болница Велс-Грискирхен можат да ви помогнат во изборот.

Повеќе од само збир од сите делови – слушање со двете уши

Нашето второ уво е повеќе од само поддршка во слушањето. Значајно влијае во нашиот секојдневен живот. Затоа експертите се залагаат за обнова на слухот во двете уши.

Се бара: Двојна безбедност на слушните импланти

Способноста да слушате со двете уши е дуплирање со бекап. Корисниците на импланти очекуваат тие да бидат сигурни и безбедни - корисниците на двострани импланти имаат двојно поголемо очекување за тоа.

Обука на втората страна

За да ги постигнат сите придобивки од вториот кохлеарен имплант, корисниците треба редовно да вежбаат, како што вежбале кога го ставиле првиот кохлеарен имплант.

Придобивки од двостраната имплантација

Дури и корисниците коишто носат кохлеарен имплант повеќе години може да имаат корист од двостраната имплантација.

Go to Top