ВАШАТА БАЗА НА ИНФОРМАЦИИ ЗА СЛУШНИТЕ ИМПЛАНТИ

Списание за слушни импланти

Слушајте целиот живот е независна платформа, која има за цел да овозможи пристап за секого до научните основи и до здравствените теми поврзани со оштетувањето на слухот, како и до секојдневието со слушен имплант! Ајде да слушаме заедно… и низ целиот живот!

ОНЛАЈН СПИСАНИЕ

Истражете го светот на
слушните импланти!

Слушајте со двете уши

Во нашиот специјален серијал „Слушање со двете уши“, откријте зошто слушањето со две уши е толку важно. Статиите се насочени кон слушање со слушни импланти за двете уши, комбинација на слушно помагало и слушен имплант, еднострано оштетување на слухот и кон многу други теми.