ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ

Оштетување на слухот кај децата

Оштетувањето на слухот кај децата и бебињата е вообичаено и може да се појави предјазично (пред развојот на јазикот) и постјазично (откако детето ќе го развие јазикот). Со современите решенија за слухот денес, оштетувањето на слухот успешно се третира, но од клучно значење е навреме да се препознаат раните знаци на губење на слухот кај децата. Ако не се третира, оштетувањето на слухот може да влијае на развојот на јазикот и, воопшто, на развојот на детето, на можностите за образование и на квалитетот на животот на детето. Дознајте повеќе за важноста на раното третирање и грижа за слухот кај децата со оштетен слух.

ЗНАЦИ ЗА ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ

Како да откриете дека детето има оштетување на слухот

Знаците на оштетување на слухот, во повеќето случаи, може да се поврзат со пресвртниците во развојот на говорот и јазикот што треба да се постигнат на одредена возраст. Сепак, постојат различни фактори во однесувањето на вашето дете кои можат да укажат на проблеми со слухот. Понекогаш, кога децата имаат оштетување на слухот само на едната страна, може да биде уште потешко да се препознае оштетувањето на слухот. Советувајте се со лекар во случај да забележите некои од знаците на оштетување на слухот кај децата наведени подолу. Сепак, ова не е сеопфатна листа и во случај да забележите некој друг знак за кој мислите дека може да укаже на проблеми со слухот, закажете преглед кај лекар што е можно поскоро.

Знаци на оштетување на слухот кај бебињата

Знаци на оштетување на слухот кај децата

Оштетувањето на слухот не е крај на светот – проверете ги достапните решенија за слух!

Оштетувањето на слухот кај децата и бебињата се третира со различни решенија за слух, од слушни помагала до слушни импланти, во зависност од степенот и видот на проблемот со слухот. Најважно е да ги откриете проблемите со слухот на вашето дете навреме за да има шанса да продолжи со нормалниот јазичен развој.

ПРЕПОРАЧАНИ СТАТИИ

Прочитајте одлични приказни
за деца со слушни импланти!