Új MED-EL Cochleáris Implantátum Program a Jobb Hanghűségért

2020-ban a MED-EL – más újdonságokkal együtt – egy új programot vezetett be cochleáris implantátumai mellé: a MAESTRO 9.0 illesztőprogramot. Segítségével a felhasználó egyedi anatómiájának megfelelően állítható be a cochleáris implantátum rendszer, s ez tovább növeli a rendszer hanghűségét.

Illesztés: Új program a MED-EL cochleáris implantátumokhoz

Jobb hanghűség a MED-EL cochleáris implantátumokhoz kifejlesztett új illesztőprogramjával

Számos tanulmány bizonyítja: minél természetesebb hanghatással bír egy cochleáris implantátum, annál gyorsabb hallásmegértési eredményeket és annál jobb beszédértési hatásfokot lehet vele elérni. A jobb hanghűség abban is segít, hogy nagyobb élvezetet találjunk a zenehallgatásban, vagy hogy könnyebb legyen meghatározni a hang forrásának helyét. A cochleáris implantátum rendszer hanghűsége fontos, s ez különösen igaz azokra a cochleáris implantátum használókra, akik a másik fülükön hallókészüléket hordanak, vagy természetes hallásuk megmaradt, hiszen nekik optimálisan, a lehető legkisebb kognitív erőfeszítéssel kell feldolgozniuk a két oldalról érkező hanghatásokat.

A jobb hanghűséget a lehető legkisebb, ahogy a szakértők hívják “Hely-Frekvencia-Eltérés” alkalmazásával értük el: a belső fülben nagy pontossággal kell stimulálni a hang egyes komponenseit, hogy minden hangot természetesnek halljunk. A stimulációs jelnek annyira természetes idegi jelzést kell létrehoznia, amennyire az csak lehetséges.

Annak érdekében, hogy tovább javítsa cochleáris implantátum rendszereinek hanghűségét, a MED-EL bevezette jelenlegi rendszere mellé új, anatómiai alapon működő - röviden ABF - illesztőprogramját. Ebben az egyes elektróda-kapcsolatok elhelyezése a csigán belül úgy kerül definiálásra, hogy meghatározzuk az ott természetes módon jelen lévő hangmagasságokat és a kontaktokat ezekhez rendeljük hozzá.

Az ABF alapja a komputertomográfia, melyet gyakran használnak az implantáció utáni kontrollvizsgálatok során. Az elemzést a svájci CAScination és a MED-EL közös fejlesztésében létrejött OTOPLAN otológiai tervező szoftver végzi, mely ezután az eredményeket átküldi a MAESTRO 9.0 illesztőprogramba, ahonnan az végül továbbításra kerül a cochleáris implantátum audio processzorának egyéni beállításaihoz.

Jobb frekvencia-hozzárendelés a cochleáris implantátumban

Korábban a hangmagasságok elosztása a cochleáris implantátum egyes csatornái között, s ezáltal az aktív elektródák egyes kapcsolódási pontjai között is egy logaritmus alapján történt. Ezzel a módszerrel valós hang-hozzárendelést érhetünk el, amennyiben egy optimálisan beállított hosszúságú elektródát használunk, amely teljes hosszúságában beépíthető egy átlagos csigába; vagyis akkor, ha két tekercsnél vagy 630 foknál nagyobb stimulációt tudunk elérni. A második tekercsben finomszerkezetű jelkód – FSP, FS4 vagy FS4-p-kódolás – teszi még tökéletesebbé az érzékelt hangmagasságot.

A CT felvétel felhasználásával, amely a cochleáris implantátumok esetében végzett rutinvizsgálatok közé tartozik, az OTOPLAN, valamint egy speciális DICOM viewer segítségével az orvos néhány kattintással meghatározhatja az átlagostól eltérő belső fülhöz tartozó ideális elektróda-hosszúságot is. Ez egyrészt azért fontos, mert a felhasználók ezen csoportjánál a hagyományos frekvenciaelosztás csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lesz pontos. Ezen kívül az átlagosnál jóval nagyobb csigával rendelkező és különlegesen mély implantátum-behelyezést igénylő felhasználók esetében az alacsonyabb frekvenciák kontaktelosztása kiváló, viszont a közepes és magas hangtartomány allokációjának pontossága csak részben megfelelő.

“Ha tudjuk, hogy az egyes elektródák pontosan hol helyezkednek el a csigában, akkor képesek vagyunk személyre szabottan a pontos frekvenciatartományt hozzárendelni minden egyes kapcsolódási ponthoz” - magyarázza Peter Nopp, a MED-EL jelkódolási területért felelős fejlesztési igazgatója. Pontosan ez az, ami most lehetővé vált az OTOPLAN legújabb, a műtét után készült CT-felvételt felhasználó verziójának segítségével. “Az OTOPLAN egyetlen gombnyomással felismeri minden egyes csatorna és a hozzá tartozó frekvencia pontos helyét.”

Az OTOPLAN azt is megmutatja, ha az elektródák esetleg nem lettek teljesen behelyezve és egy vagy több csatolna a csigán kívüli területre esík, s ezért dektiválnunk kell azokat.

Anatómiai Alapú Beillesztés (ABF) Cochleáris Implantátumokhoz a MAESTRO 9.0 Programmal

A MAESTRO új verziója átveszi az információt az OTOPLAN-tól. Peter Nopp elmondja nekünk az eljárás lényegét: “Eltoljuk a frekvenciasávokat a beállításokban, ezzel minimálisra csökkentve a szétosztott és helyi frekvenciák közötti különbséget.” Ez elérhető bármely típusú MED-EL cochleáris implantátumhoz, ha azt SONNET 2 vagy RONDO 3 audio processzorral együtt használjuk.

Ennek ellenére még mindig lehetnek eltérések a rövid elektródák vagy nem teljes behelyezés esetén: minél rövidebb szakaszt tudtunk lefedni a csigában, annál nagyobb lesz az eltérés, különösen az alacsonyabb frekvenciák esetében. Ezért a megfelelő ABF beillesztéshez tartozó egyik elvárás az, hogy az elektróda legalább a csiga második tekercséig elérjen.

Az ABF elsősorban az 1000 és 3000 Hertz közötti frekvenciatartományt célozza meg, mert ez a tartomány alapvető fontossággal bír a beszéd megértéséhez. Az ABF nem befolyásolja a szintbeálllítást, bár az alacsony frekvenciatartományokban bizonyos frekvenciasávok így szélesebbnek bizonyulnak, mint a hagyományos, logaritmus-alapú frekvenciaelosztás esetében: megoldást jelenthet az FSP, FS4 vagy FS4-p FinomHallás-jelkódolás használata, mert ezzel a kombinált megoldással jó hangmagasság-felbontást tudunk elérni ezekben az esetekben is.

Természetesen át kell gondolnunk, hogy a tapasztalt cochleáris implantátum használók szeretnének-e egyáltalán az ABF alapján változtazni készülékük beállításain. Több mint 30 év CI tapasztalattal a háta mögött Peter Nopp kiemeli, hogy “a tapasztalt felhasználók már hozzászoktak a frekvenciasávok beállításához.” Azt tanácsolja, készüljünk fel arra, hogy az átállás hosszú időt fog igénybe venni. “Úgy gondoljuk, hogy az új felhasználók gyorsabban megbarátkoznak a cochleáris implantátummal támogatott hallással, ha az anatómiai alapú ABF illesztéssel történik, így mindent egybevetve számukra az új rendszer használata több előnnyel jár.”

Új hangminőség a MED-EL új, cochleáris implantátumokhoz kifejlesztett programjával

A MED-EL új cochleáris implantátum programja új hangminőséget hoz

A cochleáris implantátumok hosszú fejlődéstörténetének jelenlegi csúcspontja

A MED-EL célkitűzése mindvégig a természetes halláshoz minél közelebb álló hallásélmény lehetővé tétele volt – s ezt a kezdetektől a mai napig a hallás folyamatával kapcsolatos, aktuális tudományos ismeretek alapján tette. A témában az első felismerés a magyar származású, Nobel-díjas biofizikus, Georg von Békésy nevéhez fűződik; eszerint a különböző hangmagasságok különböző területeket stimulálnak a csigában: a magasabb hangok az úgynevezett alaphártyát, amely a középfül és belső fül határánál helyezkedik el, ezzel ellentétben a mélyebb hangok a csiga ún. csúcsát. Erre a felismerésre épül Donald D. Greenwood matematikai képlete, melyet a hangmagasság megkülönböztetését kutató pszicho-akusztikus kísérletek előztek meg 1961-ben, s amellyel kiszámíthatóvá vált a belső fülben az egyes frekvenciatartományokhoz tartozó terület. Ezt az összefüggést használták fel az első többcsatornás cochleáris implantátumoknál is.

Mivel az első cochleáris implantátumok még viszonylag rövid elektródákat használtak, azok eleinte csak 500 Hertz fölötti frekvenciákat tudtak stimulálni a csigában. Azonban a MED-EL már 1994-ben bemutatta első olyan cochleáris implantátumát, amely 31 mm hosszúságú elektródákat használt: így az implantátum már a csiga teljes hosszát elérte és képes volt stimulálni azt. Ez a funkció a későbbiekben a CCC jelölést kapta, ami a “Teljes Cochleáris Lefedettség” rövidítése.

Természetes hallásnál a csiga második tekercsétől kezdve a folyamat még összetettebbé válik: a hangok itt kronológiai sorrendben kerülnek felbontásra a stimuláció ritmusának megfelelően. Egy 110 Hertz frekvenciájú hang másodpercenként 110 akcióköteg-potenciált vált ki a hallóidegben, míg egy 440 Hertz frekvenciájú hang 440-et. A MED-EL FineHearing technológiát alkalmazó cochleáris implantátumai 2006 óta képesek egy különleges kódrendszer segítségével imitálni ezt a működési mechanizmust.

A beállítások között hosszú ideig nem volt elérhető ez a funkció, a képalkotó diagnózis csak az elektródának a csigán belüli pontos elhelyezkedését, valamint az átlagos csigához viszonyított egyéni eltéréseket tudta megmutatni. Az OTOPLAN segítségével még az operáció előtt megállapíthatóvá vált a csiga egyedi hosszúsága és az ideális elektróda hosszúsága is. Az OTOPLAN legújabb verziója képes arra, hogy az implantációt követően megmérje az egyedi kapcsolódási pontok pontos helyét és hozzárendelje azokhoz a megfelelő hangmagasságot; az új, cochleáris implantátumokhoz kifejlesztett MAESTRO 9.0 program képes arra, hogy átvegye a kialakult allokációt és elvégezze a SONNET 2 és RONDO 3 audio processzorok anatómiai alapú hozzáillesztését.

További fejlesztések a MED-EL MAESTRO 9.0 cochleáris implantátum új programjában

A korábbi verzióhoz képest több mint 70 változtatás történt az új MAESTRO 9.0 illesztőprogramban: tökéletesített folyamatok vagy tisztább megjelenés – a fejlesztések többsége elsősorban a programmal közvetlenül dolgozó szakembereket segíti. Néhány újítás azonban közvetlenül a cochleáris implantátumok használóit segíti. Ezen újítások egyike egy új mikrofon-tesztelési lehetőség a SONNET 2 és RONDO 3 használóknak: minden szervizidőpont alkalmával lehetőség van ellenőrizni, hogy az audio processzor mindkét mikrofonja egyformán és megfelelően működik. Ez különösen azoknak a fiatalabb cochleáris implantátum használóknak lehet fontos, akik még nem tudják olyan jól kezelni a hallásukban bekövetkezett változásokat. A két mikrofon összevetésével biztosítjuk, hogy a hangok vétele továbbra is a helyes irányba fókuszáltan történjen meg.

A direct audio input (DAI) funkcióban, melyet az FM rendszerekben és az audiojelek vételére szolgáló indukciós távvezérlőben is használnak, további beállítási opciók teszik lehetővé a kétféle audio bemenet összehasonlítását. Az új RONDO 3 audio processzort beépített elemmel szereltük fel: ez tesztelhető a MAESTRO 9.0 programban. Ez azt jelenti, hogy már azelőtt lehet időpontot kérni a szervizbe, hogy a csökkentett funkciójú működés hatással lenne az érintett személy mindennapi életére.

Maguk az audio processzorok is tartalmaznak egy processzort, ami olyan, mint egy “mini számítógép”. A processzor programozásában eszközölt kis változtatások segítségével a jövőben megjelenő új tudásanyag és fejlesztések is időről időre elérhetőek lesznek a már működésben levő processzorokban. A SONNET 2 és RONDO 3 használók számára a MAESTRO 9.0 lehetőséget ad arra, hogy a következő szervizidőpontban frissítsék az eszközt – egyéb processzorok esetében ez, ahogy eddig is, a műszaki szerviz keretein belül lehetséges.

Mégis, a legszélesebb spektrumú fejlesztések közül az anatómiai alapú beillesztés (ABF) és a bimodális beillesztés is elérhető a MAESTRO 9.0 programmal.

További információk a MED-EL cochleáris implantátumok új programjához: www.medel.com