window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PT9XNRH6DJ');

Glazba i CI

Budućnost kohlearnih implantata

2021-09-30T14:23:14+02:00

Proizvođači kohlearnih implantata najavljuju mnogo inovacija za sljedećih par godina. Sa druge strane, zahtevi korisnika su skromni: jednostavni audio dodaci i više fokusa na glazbi.

Budućnost kohlearnih implantata2021-09-30T14:23:14+02:00

SAMBA 2 – “ogroman skok”!

2021-09-03T10:08:07+02:00

Novi procesor zvuka - SAMBA 2 dostupan je za korisnike VIBRANT SOUNDBRIDGE i BONEBRIDGE implantata od prošle godine. Glazbenik i otac Moritz Scharf isprobao je ovaj procesor i oduševljen je rezultatom.

SAMBA 2 – “ogroman skok”!2021-09-03T10:08:07+02:00
Go to Top