Nakon implantacije, vjerojatno ćete trebati minimalno 3 tjedna kako bi rana zarasla, kada ćete i početi nositi svoj audio procesor odnosno početi čuti. Dan inicijalne aktivacije će biti jedan od najuzbudljivijih na Vašem CI putovanju. Ipak, nakon prvog podešavanja i aktivacije, moraćete i sami aktivno da radite na oporavku, pošto mozak tek treba naučiti kako da tumači umjetno generirane zvuke na pravi način.

Pronađite korisne savjete i materjale za CI rehabilitaciju ovdje:

https://blog.medel.com/tips-and-tricks/
https://www.medel.com/support/rehab/rehabilitation-downloads