Prema §25 Zakona o medijima (Austrijskog zakona), Udruženje Cochlea Implantat Austria (CI-A)

Ime udruženja: Cochlea Implantat Austria – Österreichische Gesellschaft für implantierbare Hörhilfen

Adresa: Fürstengasse 1, A-1090 Vienna

Broj telefona: +43 (0) 664 / 60705 2353

Email: k-h.fuchs@liwest.at

Internet/website: www.ci-a.at

ZVR broj: 273242488

Nadležni registar udruženja: Federal Police Headquarters Vienna, Association Office

Magazin: gehört.gelesen.

Napomena/Isključenje iz odgovornosti:

Sadržaj online ponude

Izdavači web sajta „Lifelong Hearing“ ne preuzimaju nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost i kvalitet datih informacija. Zahtevi za odgovornost izdavača zbog štete prouzrokovane korišćenjem neke od datih informacija, uključujući i bilo koju informaciju koja je nepotpuna ili netačna, će stoga biti odbijeni, osim ako se ne dokaže da je izdavač informaciju postavio s namerom odnosno pustupio krajnje nemarno. Sve ponude mogu biti promenjene odnosno nisu obavezujuće. Izdavači izričito zadržavaju pravo da promene, dopune ili obrišu delove stranice ili celu ponudu bez prethodnog obaveštenja ili da privremeno ili trajno obustave objavljivanje.

Pravna validnost ovog isključenja iz odgovornosti

Ova napomena/isključenje iz odgovornosti treba se smatrati delom internet publikacije na koju se odnosi. Ako delovi ili pojedinačne rečenice ove napomene nisu, nisu više ili nisu u potpunosti pravno važeće, to ne utiče na validnost ili sadržinu drugih delova teksta.

Reference i linkovi

Izdavači ne snose odgovornost za sadržaj drugih stranica na koji povezuju linkovima ili pozivaju sa svoje stranice – osim ako su u potpunosti upoznati sa nelegalnim sadržajem te stranice odnosno ako bi mogli da spreče posetioce da posete takve stranice. Izdavači stoga strogo naglašavaju da u vreme kada su linkovi napravljeni na stranicama do kojih vode nije bilo nelegalnog sadržaja. Izdavači nemaju nikakav uticaj na trenutni i budući dizajn i sadržinu tih stranica. Dakle, oni se ovom izjavom izričito ograđuju od sadržaja svih stranica do kojih vodi link na ovoj veb stranici. Ova izjava se odnosi na sve linkove i reference u okviru internet ponude ove stranice kao i eksternih unosa u knjizi gostiju, forumima i mailing listama izdavača. Odgovornost za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija, snosi isključivo izdavač sajta na koji se upućuje, a ne strana koja se samo poziva na publikaciju putem linkova.

Autorska prava i zakon o autorstvu

Izdavači se trude da poštuju autorska prava fotografija, grafika, zvučnih zapisa, video snimaka i tekstova korišćenih na ovoj stranici, kao i da koriste fotografije, grafike, zvučna dokumenta, video delove i tekstove koje su sami kreirali odnosno da koriste fotografije, grafike, zvučna dokumenta, video sekvence i tekstove koji se mogu upotrebiti bez licence. Svi brendovi i marke koji se pominju na veb stranici i, ako je primenljivo, koji su zaštićeni od trećih strana, podležu odredbama važećeg zakona o markama i pravima vlasnika odgovarajućih registrovanih vlasnika bez ograničenja. Samo pominjanje marke ne znači da ista nije zaštićena pravima trećih lica! Obaveštenje o autorskim pravima za „Lifelong Hearing“ primenjuje se na tekstove, fotografije, grafike, zvučne dokumente i video sekvence objavljene na veb stranici Lifelong Hearing.