Mentalni trening za lakši život sa slušnim implantatom

2022-04-06T15:53:02+02:00

Nakon zdravstvenih problema, mentalni trening nije samo pomogao Mag. Petru Kmetyko-u da se vrati na vrh sa svojim biciklom, već i da se bolje bori sa slušnim problemima i nauči živjeti sa BONEBRIDGE implantatom.